Vítejte na stránkách Ministerstva zahraničí

 Němečtí policisté se v Praze učí česky

Přeshraniční spolupráce České republiky a Německa

Přeshraniční spolupráce České republiky a Německa, © Deutsche Botschaft Prag

Tisková zpráva

Praha, 31. 1. 2018: Třicet německých policistů se zúčastnilo kurzů českého jazyka organizovaných policejní školou v Praze. Společné vyučování s českými kolegy je má připravit na každodenní spolupráci a společné policejní zásahy v přeshraničních oblastech. Jazykový trénink podporuje naplňování česko-německé dohody o policejní spolupráci z roku 2016.

V lednu 2018 zahájila Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze výuku v novém z řady kurzů českého jazyka pro německé policisty. Při příležitosti jeho zahájení přišel účastníky kurzu pozdravit německý velvyslanec, pan Christoph Israng.

Výuku českého jazyka pro německé policisty zajišťuje škola již od roku 2009 a dosud její kurzy absolvovalo několik desítek policistů ze SRN. Výraznou přidanou hodnotou je osvojování si odborné policejní terminologie, která je nedílnou součástí náplně kurzů. Během intenzivního studia škola pro německé policisty realizuje celou řadu exkurzí a výletů. V rámci těchto aktivit mají němečtí policisté možnost se blíže seznámit s prací Policie ČR a s českými reáliemi. Velmi oblíbeným, efektivním a do značné míry unikátním obohacením výuky jsou pak „společné hodiny“, v nichž do lavic zasednou čeští policisté, kteří ve škole navštěvují kurzy německého jazyka, a němečtí policisté, kteří se učí český jazyk. Všichni si tak mohou své jazykové dovednosti procvičit v bezprostřední interakci s rodilými mluvčími, kteří navíc vykonávají stejnou profesi. Absolventi studia českého jazyka z řad německých policistů si mohou ověřit úroveň osvojení českého jazyka složením odpovídající certifikované zkoušky v Ústavu jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy v Praze.

Velvyslanec Israng zdůraznil, že jazykové vzdělávání zaujímá v souvislosti s rozšířenou pravomocí policie u přeshraničních zásahů významné postavení a poděkoval VPŠ a SPŠ MV v Praze: „Četná společná cvičení, zásahy a úspěšně ukončená vyšetřovací řízení svědčí o vzájemném sbližování našich bezpečnostních sborů. Především dvojjazyčnost se přitom ukázala být klíčem k úspěchu, což potvrzuje působivý příklad našeho společného česko-německého centra. Společné centrum česko-německé policejní a celní spolupráce Petrovice/Schwandorf je považováno za jedno z nejmodernějších pracovišť tohoto druhu a je příkladnou ukázkou evropské spolupráce.“ Ať už na tomto společném česko-německém pracovišti nebo při mnoha jiných příležitostech se pak i nadále spolu setkávají policisté, kteří absolvovali kurzy českého nebo německého jazyka, jejichž organizátorem je VPŠ a SPŠ MV v Praze.

 

Související informace

Na začátek stránky