Vítejte na stránkách Ministerstva zahraničí

Příjezd z vysoce rizikových oblastí

Článek

1. Registrace příjezdu

Na stránkách spolkového ministerstva zdravotnictví jsou k dispozici obecné informace o digitální registraci příjezdu do země (digitální příjezdový formulář; „DEA“).

Vstup do země z rizikové oblasti nebo předchozí pobyt v rizikové oblasti je nutné úřadům nahlásit prostřednictvím digitální registrace příjezdu do země na adrese https://www.einreiseanmeldung.de. Před cestou z rizikové oblasti do Německa prostřednictvím dopravce musí daný dopravce vyřízení digitální registrace (příjezdový formulář) zkontrolovat. Potvrzení o registraci je nutné mít při vstupu do země u sebe a na vyžádání je předložit dopravci nebo orgánu pověřenému policejní kontrolou na hranicích. Pokud nebylo ve výjimečném případě možné digitální registraci provést, musí být provedena náhradní registrace písemnou formou.

Výjimky z registrační povinnosti (§ 2 spolkového koronavirového nařízení)

  • osoby, které rizikovou oblastí pouze projeli bez zastávky,
  • osoby, které do Německa vstupují pouze za účelem tranzitu a zemi nejrychlejší cestou opět opustí,
  • osoby, které v rizikové oblasti pobývaly v rámci příhraničního styku se sousedním státem méně než 24 hodin, nebo které do Německa vstupují na dobu kratší než 24 hodin,
  • osoby, které se do Německa jako členové oficiální delegace vracejí přes vládní terminál letiště Berlín-Braniborsko nebo přes letiště Kolín/Bonn a které v rizikové oblasti pobývaly méně než 72 hodin.

2. Povinnost testu a jeho doložení

Pro osoby, které přijíždějí do Německa z vysoce rizikové oblasti nebo které se v posledních 10 dnech ve vysoce rizikové oblasti pobývaly, platí přísnější povinnosti testu a jeho doložení: tyto osoby jsou povinny mít u sebe potvrzení o bezinfekčnosti již při vstupu na území Německa a předložit jej na požádání příslušným orgánům; v případě cesty prostředkem dopravní společnosti jsou povinny předložit toto potvrzení také před odjezdem dopravci. Pokud dopravci potvrzení nepředloží, cesta jim zpravidla nebude umožněna.

Za potvrzení se považuje lékařská zpráva nebo výsledek testování potvrzující, že daná osoba není infikovaná koronavirem SARS-CoV-2. Pro výsledky testů platí ve všech výše uvedených případech, že musí být v elektronické či papírové podobě, a to v německém, anglickém či francouzském jazyce. Výtěr nosohltanu, ze kterého lékařská zpráva či test vychází, musí být proveden zpravidla nejpozději 48 hodin před příjezdem. Bližší požadavky ohledně lékařských zpráv či testů jsou k dispozici na stránkách Institutu Roberta Kocha (v němčině a angličtině): https://www.rki.de/covid-19-tests.

Výjimky z povinnosti testu a jeho doložení v případě příjezdu z vysoce rizikové oblasti:

  • osoby, které vysoce rizikovou oblastí pouze bez zastávky projely,
  • osoby, které Německem pouze projíždějí a Německo nejrychlejší cestou opustí,
  • osoby, které do Německa cestují z pracovních důvodů, aby přepravily přes hranice osoby, zboží nebo náklad po silnici, železnici nebo letecky (v případě pobytu kratšího než 72 hodin a za dodržení ochranných a hygienických opatření),
  • osoby, které se vrací do Německa jako členové oficiálních delegací přes vládní terminál letiště Berlín-Braniborsko nebo přes letiště Kolín nad Rýnem/Bonn a v rizikové oblasti pobývaly méně než 72 hodin,
  • osoby, kterým příslušný orgán podle zákona o ochraně před infekcemi (Infektionsschutzgesetz) udělil další výjimky v případě závažného důvodu (může se týkat diplomatů, přeshraničních pracovníků nebo montážních čet v případě naléhavých prací).

Cesty v rámci malého pohraničního styku do Německa (cesty do 24 hodin ze sousedního státu) jsou možné už jen s testem, a to i ve výjimečných případech, jako je např. závažné onemocnění blízkých příbuzných apod.

V PŘÍPADĚ PŘÍJEZDU Z VYSOCE RIZIKOVÉ OBLASTI NEEXISTUJE ŽÁDNÁ OBECNÁ VÝJIMKA Z POVINNOSTI TESTOVÁNÍ PRO PŘESHRANIČNÍ PRACOVNÍKY (PENDLERY) ANI PRO MALÝ POHRANIČNÍ STYK.

3. Povinná karanténa podle karanténních nařízení jednotlivých spolkových zemí

Na začátek stránky