Vítejte na stránkách Ministerstva zahraničí

Německé vyznamenání pro mons. Václava Malého za zásluhy o smíření mezi Čechy a Němci

mons. Václav Malý a velvyslanec Andreas Künne

mons. Václav Malý a velvyslanec Andreas Künne, © Německé velvyslanectví

16.09.2021 - Tisková zpráva

Velvyslanec Andreas Künne předal dne 16. září 2021 mons. Václavu Malému německé vyznamenání, Kříž za zásluhy první třídy Záslužného řádu Spolkové republiky Německo, za jeho přínos k česko-německému smíření.

Praha 16. září 2021: Spolkový prezident Dr. Frank-Walter Steinmeier propůjčil mons. Václavu Malému Kříž za zásluhy první třídy Záslužného řádu Spolkové republiky Německo za jeho zásluhy o česko-německé smíření. Vyznamenání předal dne 16. září 2021 v Lobkovickém paláci německý velvyslanec v Praze Andreas Künne.

Václav Malý, kterého papež Jan Pavel II. jmenoval v roce 1996 titulárním biskupem marcelliánským a pomocným biskupem pražským, je jednou z hlavních osobností sametové revoluce z roku 1989. V roce 1977 podepsal Chartu 77. Je rovněž signatářem tzv. Pražské výzvy z roku 1985, která označila rozdělení Německa za překážku na cestě k evropské jednotě a tím i za překážku odzbrojování a nastolení míru v Evropě.

Václav Malý se již po desetiletí zasazuje o porozumění a smíření mezi Čechy a Němci a vyhledává rovněž přímý kontakt s představiteli sudetských Němců. Patří také k signatářům výzvy „Smíření 95“, která vyzvala českou vládu k dialogu s představiteli sudetských Němců.

Dnes je mons. Václav Malý v České republice morální autoritou, která se nebojí hovořit o sporných otázkách, a zasazuje se i v zahraničí o demokracii, toleranci a svobodu názorů. Propůjčení Záslužného kříže je oceněním jeho odvahy, moudrosti a výjimečné lidskosti.

 

další informace

Přečtěte si slavnostní proslov velvyslance Adrease Künneho, který pronesl u příležitosti předání Kříže za zásluhy první třídy Záslužného řádu Spolkové republiky Německo mons. Václavu Malému. Text je v originále.

Slavnostní proslov na počest mons. Václava Malého

Na začátek stránky