Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

S přesností na nanometry – když malé věci jsou důležité

Křest trojrozměrného precizního měřicího přístroje Zeiss XENOS v Českém metrologickém institutu

Křest trojrozměrného precizního měřicího přístroje Zeiss XENOS v Českém metrologickém institutu, © Zeiss

Článek

Křest trojrozměrného precizního měřicího přístroje Zeiss XENOS v Českém metrologickém institutu.

Často rozhodují malé věci – někdy dokonce mikroskopicky malé, které by se pouhým okem nedaly poznat.

V moderní technologii mohou hrát důležitou roli nanometry, tedy miliontiny milimetru. Součástky motorů, počítačové čipy nebo součástky strojů, všechny musejí navlas přesně pasovat, čím přesnější je naše průmyslová výroba.  Takovéto velikosti se samozřejmě nedají měřit metrem. K tomu je zapotřebí citlivější technika, kterou neovlivní výkyvy teploty ani otřesy půdy, aby bylo dosaženo přesných měřících výsledků.

Měřicím přístrojem 3-D XENOS vyvinula tradiční německá firma Zeiss metodu, která zajišťuje absolutně přesné, trojrozměrné měření s jedinečnou přesností až po mikroskopicky malé rozdíly velikosti. Česká republika je vůbec třetím státem na světě, který dovezl tento přístroj z Německa, pouze Japonsko a USA již tyto přístroje mají.  

Precizní měřicí přístroj Zeiss XENOS v Českém metrologickém institutu
Precizní měřicí přístroj Zeiss XENOS v Českém metrologickém institutu© Zeiss

Německý velvyslanec Dr. Christoph Israng k tomu řekl ve svém projevu u příležitosti křtu tohoto přístroje: „Není žádným překvapením, že Česká republika patří k prvním státům, které tento přístroj vlastní. Česká republika se svou tradičně velmi silnou technologickou inovační silou je konec konců jedním z nejvíce industrializovaných států EU. Pomocí přístroje Zeiss Xenos Česká republika dále posílí svoji globální konkurenceschopnost. “

Místem, kde bude přístroj, jehož křtu se zúčastnil i náměstek ministra průmyslu a obchodu České republiky, Ing. Eduard Muřický, a zástupci firmy Carl Zeiss AG a rovněž zúčastněné německé firmy Weiss Klimatechnik GmbH, je Český metrologický institut v Praze. Institut nabídne přístroj nejen průmyslu za účelem měření, ale díky vysoké preciznosti i zákazníkům pro kalibraci měřicích přístrojů.

Tak bude metrologický institut na nanometry přesně pokračovat v tom, co započalo ve středověku zavedením měr na trzích a radnicích: standardizace měr, která měla zásadní význam pro přeshraniční výměnu zboží.

Dnes jsou míry jako metr, litr a kilogram v celém světě pevně stanoveny a uznávány. Práce metrologických institutů však neztrácí na významu. Jsme jen technicky tlačeni k jiným velikostním řádům, můžeme poznávat a měřit nové vzory a tím pádem i lépe porozumět světu.

Související informace