Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Berlin Energy Transition Dialogue

Berlin Energy Transition Dialogue

Berlin Energy Transition Dialogue, © Berlin Energy Transition Dialogue 2018

Článek

Chcete diskutovat se zahraničními experty, politiky, kteří rozhodují o energetické a zahraniční politice, a zástupci průmyslu, vědy a občanské společnosti o aktuálním vývoji v oblasti energetické politiky? Přihlaste se na čtvrtý ročník konference o energetické transformaci pořádané spolkovým ministerstvem zahraničí!

„Energiewende“, tedy energetická transformace, je jedinečný projekt obrovského rozsahu a zároveň představuje trvalý proces, který může fungovat pouze, pokud se do něho zapojí všichni aktéři. Na konferenci Berlin Energy Transition Dialogue se každý rok na jaře scházejí vysoce postavení zástupci energetického sektoru z celého světa. Ve dnech 17. a 18. dubna 2018 je tato akce ideální platformou pro diskuzi o funkčních konceptech energetické transformace s mezinárodním publikem expertů a politiků. Hlavní tématem konference je při tom otázka, jak mohou vlády a společnosti působící v energetice přispět k tomu, aby byly naplněny ambiciózní cíle Pařížské dohody a Agendy pro udržitelný rozvoj 2030. Berlín se tak na dva dny stane centrem celosvětové energetické transformace na cestě k vyšší energetické účinnosti a ještě širšímu využívání obnovitelných zdrojů energie.

V rámci obsáhlého doprovodného programu v celém týdnu od 16. do 20. dubna budou mít účastníci také možnost dozvědět se více o již provedených opatřeních souvisejících s energetickou transformací. Mohou se zúčastnit komentovaných exkurzí a podrobných diskuzí o konkrétních tématech nebo mezi zhruba 2 000 účastníky z více než 90 zemí světa rozšířit síť svých kontaktů. Přihlášku a bližší informace naleznete zde.