Vítejte na stránkách Ministerstva zahraničí

Aktuální informace v souvislosti s koronavirem

Grenzkontrollen

Grenzkontrollen, © Picture-Alliance

Článek

Aktualizováno 03.07.2020, 14:00

Dostupnost právního a konzulárního oddělení

Omezení související s koronavirem v České republice

Upozorňujeme, že se pravidla s ohledem na dynamický vývoj situace mohou rychle měnit, a proto nemůžeme zaručit, že jsou poskytnuté informace vždy aktuální.

Dále upozorňujeme, že velvyslanectví neposkytuje individuální poradenství nad rámec těchto obecných informací. Obracejte se prosím na ministerstvo zahraničí nebo velvyslanectví země vašeho státního občanství v Německu či na úřady spolkového ministerstva vnitra nebo spolkové policie, které jsou zodpovědné za otázky vstupu do Německa a tranzitu. Ohledně pravidel pro karanténu se obracejte na Institut Roberta Kocha nebo na místní hygienické stanice (Gesundheitsamt).

S dotazy ohledně pravidel pro cestování a bezpečnosti českých státních příslušníků se obracejte na Ministerstvo zahraničních věcí České republiky, kterému tyto záležitosti přísluší. Aktuální informace naleznete na stránkách ministerstva www.mzv.cz.

Vstup do Německa a tranzit zemí je

  • českým občanům a občanům zemí EU s potvrzením o pobytu v ČR,
  • občanům třetích států s dlouhodobým povolením k pobytu v ČR (povolení k pobytu platné po dobu delší než 90 dní) a
  • osobám z dalších zemí EU a schengenského prostoru

v zásadě umožněn bez udání důvodu a bez nutnosti předložení negativního PCR testu na nemoc COVID-19. Od 1. 7. má být umožněn vstup i z dalších zemí s nízkým rizikem nákazy.

Evropská komise na svých stránkách průběžně informuje o pravidlech pro cestování do zemí EU s ohledem na COVID-19. Naleznete zde kromě jiného informace o dopravních prostředcích, omezeních cestování a o pravidlech týkajících se ochrany veřejného zdraví, dodržování odstupu a nošení roušek.

Upozorňujeme, že pro osoby cestující ze zemí, které jsou na stránkách Institutu Roberta Kocha klasifikované jako rizikové oblasti, platí téměř ve všech spolkových zemí povinná 14denní karanténa. Pokud daná spolková země povinnou karanténu pro cestující z rizikových zemí zavedla, musí se tyto osoby samy izolovat a informovat místní hygienickou stanici (Gesundheitsamt) o svém příjezdu. V některých spolkových zemích platí možnost výjimky z povinné karantény v případě, že byl proveden PCR test s negativním výsledkem. Test musí být proveden v jedné ze zemí uvedených na stránkách Institutu Roberta Kocha, a to maximálně 48 hodin před příjezdem. Aktuální informace pro vstup do Německa naleznete na stránkách spolkového ministerstva vnitra a spolkové policie.

Informace o pravidlech týkajících se povinné karantény naleznete na stránkách Institutu Roberta Kocha. Informace a povolení výjimek může jakožto příslušný úřad poskytnout také hygienická stanice (Gesundheitsamt) v místě vašeho plánovaného pobytu. Místně příslušnou hygienickou stanici naleznete zde.  

Na začátek stránky