Vítejte na stránkách Ministerstva zahraničí

Aktuální informace v souvislosti s koronavirem

Grenzkontrollen

Grenzkontrollen, © Picture-Alliance

Článek

Aktualizováno 21.07.2020, 14:00

Dostupnost právního a konzulárního oddělení

Omezení související s koronavirem v České republice

Upozorňujeme, že se pravidla s ohledem na dynamický vývoj situace mohou rychle měnit, a proto nemůžeme zaručit, že jsou poskytnuté informace vždy aktuální.

Dále upozorňujeme, že velvyslanectví neposkytuje individuální poradenství nad rámec těchto obecných informací. Obracejte se prosím na ministerstvo zahraničí Vaší země nebo velvyslanectví Vaší země v Německu či na úřady spolkového ministerstva vnitra nebo spolkové policie, které jsou zodpovědné za otázky vstupu do Německa a tranzitu. Ohledně pravidel týkajících se karantény se obracejte na Institut Roberta Kocha nebo na místní hygienické stanice (Gesundheitsamt).

S dotazy k pravidlům pro cestování a bezpečnosti českých státních příslušníků se obracejte na Ministerstvo zahraničních věcí České republiky, kterému tyto záležitosti přísluší. Aktuální informace naleznete na stránkách ministerstva www.mzv.cz.

Vstup do Německa a tranzit zemí je

  • českým občanům a občanům zemí EU,
  • občanům třetích států s dlouhodobým povolením k pobytu v ČR (povolení k pobytu platné po dobu delší než 90 dní) a
  • osobám z dalších zemí EU a schengenského prostoru

v zásadě umožněn bez udání důvodu a bez nutnosti předložení negativního PCR testu na nemoc COVID-19.

Otázka, zda může daná osoba vstoupit do Německa, nezávisí na jejím státním občanství, ale na tom, kde předtím pobývala. Cesty z členských zemí EU, schengenského prostoru a Spojeného království do Německa jsou možné bez omezení. Od 2. července je vstup do Německa bez omezení také při cestách z Austrálie, Gruzie, Kanady, Nového Zélandu, Thajska, Tuniska a Uruguaye:

Pro cesty z ostatních států platí i nadále omezení. Výjimky platí pro:

  • občany členských zemí EU a státní příslušníky států schengenského prostoru. Tito mají povolený vstup do Německa.
  • Tranzit osob, které nemají trvalé bydliště či trvalý pobyt v některé ze zemí, pro něž je vstup do Německa bez omezení. Tyto osoby smějí cestovat přes Německo pouze v případě, že pro ně neexistuje žádné jiné dopravní spojení a že budou ve své cestě moci pokračovat i přes další tranzitní země. Délka pobytu v Německu v souvislosti s tranzitem by zásadně neměla překročit jednu noc. Účel cesty a splnění podmínek pro vstup do cílové země a tranzitních zemí je nutné věrohodně prokázat, např. předložením příslušných jízdenek či letenek. Tato ustanovení platí rovněž pro návrat do vlasti v případě osob, které se vrací na místo svého trvalého bydliště v zemi svého původu, či v zemi, v níž jsou oprávněni k dlouhodobému pobytu, mimo jiné na i na základě víza pro dlouhodobý pohyb.

Upozorňujeme, že pro osoby cestující ze zemí, které jsou na stránkách Institutu Roberta Kocha klasifikované jako rizikové oblasti, platí téměř ve všech spolkových zemí povinná 14denní karanténa. Pokud daná spolková země povinnou karanténu pro cestující z rizikových zemí zavedla, musí se tyto osoby samy izolovat a informovat místní hygienickou stanici (Gesundheitsamt) o svém příjezdu. V některých spolkových zemích platí možnost výjimky z povinné karantény v případě, že byl proveden PCR test s negativním výsledkem. Test musí být proveden v jedné ze zemí uvedených na stránkách Institutu Roberta Kocha, a to maximálně 48 hodin před příjezdem.

Pro osoby, které Německem pouze projíždí, neplatí povinná karanténa ani povinnost předložit PCR test s negativním výsledkem, pokud Německo ihned opustí.

Aktuální informace pro vstup do Německa naleznete na stránkách spolkového ministerstva vnitra a spolkové policie.

Informace o pravidlech týkajících se povinné karantény naleznete na stránkách Institutu Roberta Kocha. Informace a povolení výjimek může jakožto příslušný úřad poskytnout také hygienická stanice (Gesundheitsamt) v místě vašeho plánovaného pobytu. Místně příslušnou hygienickou stanici naleznete zde.

Na webové stránce „Re-open EU“ informuje Evropská komise průběžně o pravidlech pro cestování do všech členských zemí v souvislosti s koronavirem, mimo jiné o jednotlivých dopravních prostředcích, cestovních omezeních a pravidlech pro ochranu veřejného zdraví jako jsou povinnost dodržovat bezpečné rozestupy nebo nosit roušky.

Na začátek stránky