Vítejte na stránkách Ministerstva zahraničí

„Znovu silná Evropa. Společně.“

Logo - deutsche Ratspräsidentschaft 2020

Logo - deutsche Ratspräsidentschaft 2020, © BPA

01.07.2020 - Tisková zpráva

Německo se ujímá předsednictví v Radě EU

Praha 1. července 2020: V rámci pravidelného střídání členských států se Německo
1. července ujímá na šest měsíců předsednictví v Radě EU. Vzhledem k pandemii koronaviru se chce Německo zaměřit na hospodářskou a sociální obnovu a zároveň pokročit při řešení důležitých témat budoucnosti, jakými jsou např. klimatická změna, uprchlictví a migrace, principy právního státu či digitalizace.


Německo přebírá předsednictví v Radě EU, které naposledy předsedalo v roce 2007. Úkolem předsednického státu je pokračovat v jednáních Rady o evropské legislativě, zajistit kontinuitu agendy EU, řádný průběh zákonodárných procesů a spolupráci členských států. Plní přitom funkci otevřeného a neutrálního prostředníka. Obzvláště úzce bude Německo spolupracovat v rámci tzv. předsednického tria se zeměmi, které budou Radě předsedat v roce 2021, tedy Portugalskem a Slovinskem.

Pandemie koronaviru ukázala, jak důležitá je rychlá a komplexní spolupráce v rámci Evropské unie. Jedním z centrálních témat bude nyní také proces obnovy ve všech členských státech. Rozhodnutí, která musíme učinit v následujících měsících, budou mít velký význam pro budoucnost Evropy.

Úkolem předsednického tria, všech členských států a institucí EU bude v průběhu příštích 18 měsíců nejen zajistit rychlé, silné a komplexní zotavení z krize, ale také položit základy klimaticky neutrální, digitální, globální a sociálně spravedlivé Evropy.

Německý ministr zahraničí Heiko Maas se v této souvislosti vyjádřil takto: „Některé státy Evropské unie zasáhla pandemie koronaviru tvrději než jiné, její hospodářské a sociální dopady se však týkají Evropy jako celku. Cestu ven z krize proto nalezneme pouze společně. Německo chce během svého předsednictví v Radě EU fungovat jako motor a moderátor. Naším úkolem bude stavět mosty a nalézat řešení, která budou v konečném důsledku ku prospěchu všech Evropanů. Jako Evropská unie musíme být jednotní a navzájem solidární a navenek akceschopní a suverénní. Nechceme si nechat nic diktovat, chceme jít vlastní cestou a být globálním politickým činitelem.“

U příležitosti zahájení německého předsednictví se v Praze 1. července uskuteční slavnostní koncert, jehož spolupořadateli jsou Ministerstvo pro evropské záležitosti Svobodného státu Sasko a Senát Parlamentu České republiky. Motto koncertu zní „Svobodo, ty jiskro boží – Multimediální Óda na radost“.

Německý velvyslanec v České republice, Dr. Christoph Israng, představí centrální témata německého předsednictví v Radě Evropské unie v druhé polovině roku 2020 na různých místech České republiky.

Na začátek stránky