Vítejte na stránkách Ministerstva zahraničí

Pravidla pro pendlery týkající se cestování do Německa

29.03.2021 - Článek

S platností od 28. 3. 2021 zařadila Spolková republika Německo Českou republiku do kategorie „vysoce rizikové oblasti“. Upozorňujeme však, že pravidla pro karanténu se vztahují zpětně na pobyt v oblasti s mimořádně nakažlivou variantou viru v posledních 10 dnech.

Stav: 07. 04. 2021 09:00

S platností od 28. 3. 2021 zařadila Spolková republika Německo Českou republiku do kategorie „vysoce rizikové oblasti“. Z tohoto důvodu platí pro přeshraniční pracovníky (pendlery) následující pravidla:

Registrace příjezdu 

Ze spolkového koronavirového nařízení (Corona-Einreiseverordnung) vyplývá povinnost registrace příjezdu. V případě pendlerů elektronická registrace příjezdu vyžadována jen 1x týdně. 

Na stránkách spolkového ministerstva zdravotnictví jsou k dispozici obecné informace o digitální registraci příjezdu do země (digitální příjezdový formulář; „DEA“). 

Vstup do Německa je nutné úřadům nahlásit prostřednictvím digitální registrace příjezdu do země (digitální příjezdový formulář) na adrese https://www.einreiseanmeldung.de. Potvrzení o digitální registraci příjezdu je nutné mít při vstupu do země u sebe a na vyžádání je předložit dopravci nebo orgánu pověřenému policejní kontrolou na hranicích. Pokud nebylo ve výjimečném případě možné digitální registraci provést, musí být provedena náhradní registrace písemnou formou. 

Povinnost testu a jeho doložení 

Pendleři, kteří překračují hranici alespoň jednou týdně, jsou podle nařízení o povinné karanténě po příjezdu (Einreise- Quarantäneverordnung) Svobodného státu Bavorsko i Svobodného státu Sasko osvobozeni od povinné karantény za následujících předpokladů: 

Svůj status pendlera musí doložit potvrzením od zaměstnavatele resp. objednatele.

V souladu s ustanoveními spolkového koronavirového nařízení (Corona-Einreiseverordnung), které platí pro celou Spolkovou republiku Německo, musí pendleři cestující z vysoce rizikové oblasti předložit při příjezdu do Německa potvrzení o negativním testu, které není starší než 48 hodin a splňuje požadavky stanovené Institutem Roberta Kocha (antigenní nebo PCR test). Pendleři z České republiky, kteří každý den cestují do Německa, tak musí každých 48 hodin předložit nový negativní test na koronavirus.

Informace o odběrových místech na hraničních přechodech s Bavorskem naleznete zde. Seznam dostupných odběrových míst pro antigenní testování v České republice naleznete zde

Informace o pravidlech povinné karantény pro pendlery a o možných výjimkách v ostatních spolkových zemích naleznete v nařízení o povinné karanténě spolkové země, do které cestujete. Odkazy na jednotlivá nařízení naleznete zde

Výše uvedená pravidla platí při návratu také pro pendlery, kteří cestují z Německa do České republiky. Dále pro tyto pendlery platí rovněž pravidla pro vstup na území České republiky. Podle těchto pravidel jsou v současnosti pendleři, kteří hranici překračují alespoň jednou týdně, osvobozeni od povinnosti testování a registrace příjezdu.

Na začátek stránky