Vítejte na stránkách Ministerstva zahraničí

Pravidla karantény v jednotlivých spolkových zemích

Článek

Pravidla karantény upravuje všech 16 spolkových zemí jednotlivě, platné výjimky se tudíž mohou v jednotlivých spolkových zemích lišit. Před cestou do Německa byste se proto měli informovat na webových stránkách spolkové země, do níž cestujete, v níž máte bydliště či v níž budete během pobytu ubytováni, jaká pravidla karantény tam platí. Můžete se obrátit na příslušnou hygienickou stanici (Gesundheitsamt) v místě cíle vaší cesty, v Bavorsku na příslušný okresní správní úřad (Kreisverwaltungsbehörde), případně tyto informace naleznete v karanténních nařízeních jednotlivých spolkových zemí. V případě pobytu ve vícero spolkových zemích je možné, že budou platit rozdílné předpisy!

Kromě pravidel karantény vyplývajících z příslušných nařízení jednotlivých spolkových zemí platí pro celé Německo rovněž povinnost registrace příjezdu (příjezdový formulář) a povinnost testu a jeho doložení.    

Obecná pravidla týkající se karantény v jednotlivých spolkových zemích

Nařízení spolkových zemí obsahují mimo jiné tato pravidla pro osoby, které do Německa cestují/se do Německa vrací ze zahraničních rizikových oblastí či vysoce rizikových oblastí, pokud v těchto oblastech pobývaly v posledních deseti dnech před příjezdem do Německa:

  • Za předchozí pobyt v rizikové oblasti  se považuje, pokud se daná osoba v rizikové oblasti zdržovala kdykoliv během posledních 10 dní před příjezdem do Německa. Rozhodující je, zda byla oblast považována za rizikovou v okamžiku příjezdu do Německa (tzn. ne nutně v době pobytu v ní).
  • Dotyčná osoba se musí v cíli své cesty po dobu 10 dní izolovat (tzn. nastoupit domácí karanténu). Během karantény je zakázáno opustit dům/byt či přijímat návštěvy. Porušení podmínek karantény může být potrestáno pokutou !
  • Pokud se na ni nevztahuje některá z výjimek, smí dotyčná osoba ukončit povinnou karanténu předložením nejdříve 5 dní po vstupu do země.

V následujících případech      platí dle změněného vzorového nařízení výjimk     a z povinné karantény (pouze pro osoby bez typických příznaků onemocnění COVID-19, které do Německa přijíždí nebo jím projíždí):

  • Tranzit: V tomto případě jste povinni Německo ihned opustit a nemůžete se v Německu ubytovat.      
  • Zaměstnanci přeshraniční osobní a nákladní dopravy.
  • Kritická infrastruktura a podnikatelská činnost při zohlednění epidemiologických hledisek. (Např. pobyty v Německu či v rizikové oblasti, jejichž délka nepřekročí 72 hodin, v případě osob, jejichž činnost je nezbytně nutná pro chod zdravotnictví, nebo pendlerů.)
  • v odůvodněných případech na základě žádosti, kterou schválí příslušný úřad (     hygienická stanice (GesundheitsamtKreisverwaltungsbehörde/Ordnungsamt).

Vezměte prosím na vědomí, že pro oblasti s mimořádně nakažlivou variantou viru platí zvláštní pravidla. Spolková vláda upravila 3. března 2021 po dohodě se spolkovými zeměmi pravidla karantény po příjezdu ze zahraničí tak, aby odpovídala      vývoji epidemiologické situace. Doba karantény po návratu z oblastí s mimořádně nakažlivou variantou viru byla prodloužena z deseti na čtrnáct dní. V těchto případech nelze ukončit karanténu předložením negativního testu. Výjimky jsou možné jen v naprosto ojedinělých případech.         

Na webových stránkách spolkové vlády naleznete přehled odkazů na nejdůležitější stránky týkající se nařízení a dalších předpisů, které platí v jednotlivých spolkových zemích.

Zde naleznete nařízení o povinné karanténě obou spolkových zemí sousedících s Českou republikou a spolkové země Berlín:

Informace lze získat také od hygienické stanice (Gesundheitsamt) v místě vašeho plánovaného pobytu, která rovněž rozhoduje o udělení výjimek. Přehled místně příslušných hygienických stanic naleznete zde. Přehled příslušných okresních správních úřadů v Bavorsku naleznete zde. 

Na začátek stránky