Vítejte na stránkách Ministerstva zahraničí

Povinnosti prokazování skutečností, výjimky (§ 5 a násl. spolkového koronavirového nařízení)

Článek

§ 5 spolkového koronavirového nařízení stanovuje, kdo musí doložit test, prodělané onemocnění covid-19 nebo očkování, a zda se musí doložit již v okamžiku příjezdu, nebo nejpozději 48 hodin po příjezdu. Netýká se to dětí do šesti let.

Povinnost testu a jeho doložení v případě příjezdu z „normální“ rizikové oblasti

Osoby, které přijíždějí do Německa a pobývaly v posledních 10 dnech v rizikové oblasti, která není v kategorii „vysoce riziková oblast“ nebo „oblast s mimořádně nakažlivou variantou viru“, musí mít potvrzení o prodělané onemocnění covid-19 nebo očkování, nebo nejpozději 48 hodin po příjezdu získat potvrzení o tom, že nejsou infikovány koronavirem SARS-CoV-2, a toto potvrzení na žádost příslušného orgánu předložit.

Výjimky z povinnosti testu a jeho doložení v případě příjezdu z „normální“ rizikové oblasti:

  • osoby, pro které platí výjimka z povinnosti registrace příjezdu.

V okamžiku příjezdu musí uvedené skutečnosti doložit osoby,

  • které se v posledních 10 dnech před příjezdem zdržovaly ve vysoce rizikové oblasti nebo v oblasti s mimořádně nakažlivou variantou viru,
  • které cestují leteckou dopravou prostřednictvím leteckého dopravce. 

V případě cesty prostřednictvím dopravní společnosti je třeba skutečnosti doložit již před nástupem cesty.

Kdo přijíždí z oblasti s mimořádně nakažlivou variantou viru, musí doložit test v každém případě. Potvrzení o prodělané onemocnění covid-19 nebo očkování nedostačuje.

Výjimky z povinnosti testu a jeho doložení v případě příjezdu z vysoce rizikové oblasti:

  1. osoby, které rizikovou oblastí pouze projely bez zastávky,
  2. osoby, které do Německa vstupují pouze za účelem tranzitu a zemi nejrychlejší cestou opět opustí,
  3. osoby, které se do Německa jako členové oficiální delegace vracejí přes vládní terminál letiště Berlín-Braniborsko nebo přes letiště Kolín/Bonn a které v rizikové oblasti pobývaly méně než 72 hodin,
  4. osoby, kterým příslušný orgán (Gesundheitsamt) udělil další výjimku v případě individuálního závažného důvodu,
  5. v případě pobytu méně než 72 hodin pracovníci přeshraniční dopravy
  6. přeshraniční pracovníci s tím, že musí absolvovat test nejméně dvakrát týdně.

V případě příjezdu z oblasti s mimořádně nakažlivou variantou viru existuje výjimka pouze pro osoby, které rizikovou oblastí pouze projely bez zastávky.

Výjimky v případě cesty leteckou dopravou existují pouze pro pracovníky přeshraniční dopravy a návrat oficiálních německých delegací prostřednictvím vládního terminálu v Berlíně nebo letiště Kolín/Bonn.

Všechny výjimky z povinnosti testu a jeho doložení platí pouze v případě, když dotyčná osoba neprojevuje žádné typické příznaky infekce koronavirem SARS-CoV-2, jako jsou kašel, horečka rýma nebo ztráta čichu či chuti.

 

Na začátek stránky