Vítejte na stránkách Ministerstva zahraničí

Povinnost testu a jeho doložení, výjimky (§ 3 a násl. spolkového koronavirového nařízení)

Článek

Všechny výjimky z povinnosti testu a jeho doložení platí pouze, pokud dotyčná osoba nemá typické příznaky infekce koronavirem SARS-CoV-2, jako jsou např. kašel, horečka, rýma nebo ztráta čichu či chuti.

Jako potvrzení bezinfekčnosti platí lékařská zpráva nebo výsledek testování potvrzující, že daná osoba není infikovaná koronavirem SARS-CoV-2 (PCR test nebo antigenní test). Pro všechny výsledky testů platí dále, že musí být v elektronické či papírové podobě, a to v německém, anglickém či francouzském jazyce. Výtěr nosohltanu, ze kterého lékařská zpráva či test vychází, musí být proveden zpravidla nejpozději 48 hodin před příjezdem. Bližší požadavky ohledně lékařských zpráv či testů jsou k dispozici na stránkách Institutu Roberta Kocha (v němčině a angličtině): https://www.rki.de/covid-19-tests.

Pravidla karantény, která vyplývají z karanténních nařízení jednotlivých spolkových zemí, zůstávají v platnosti i nadále jako doplnění ke spolkovému koronavirovému nařízení.

Povinnost testu a jeho doložení při cestování leteckou dopravou

Od 30. 3. 2021 musí všechny osoby, bez ohledu na to, ze kterého státu do Německa letecky přicestovaly a kam z Německa dále cestují, doložit, že nejsou nakažené koronavirem.

Výjimka platí pouze pro pracovníky přeshraniční dopravy a návrat oficiálních německých delegací prostřednictvím vládního terminálu v Berlíně nebo letiště Kolín/Bonn.


Povinnost testu a jeho doložení v případě příjezdu z „normální“ rizikové oblasti

Osoby, které přijíždějí do Německa a pobývaly v posledních 10 dnech v rizikové oblasti, která není v kategorii „vysoce riziková oblast“ nebo „oblast s mimořádně nakažlivou variantou viru“, musí nejpozději 48 hodin po příjezdu získat potvrzení o tom, že nejsou infikovány koronavirem SARS-CoV-2, a toto potvrzení na žádost příslušného orgánu předložit.

Jako „potvrzení“ platí lékařská zpráva nebo výsledek testování potvrzující, že daná osoba není infikovaná koronavirem SARS-CoV-2. Pro všechny výsledky testů platí dále, že musí být v elektronické či papírové podobě, a to v německém, anglickém či francouzském jazyce. Výtěr nosohltanu, ze kterého lékařská zpráva či test vychází, musí být proveden zpravidla nejpozději 48 hodin před příjezdem. Bližší požadavky ohledně lékařských zpráv či testů jsou k dispozici na stránkách Institutu Roberta Kocha: https://www.rki.de/covid-19-tests.

Výjimky z povinnosti testu a jeho doložení v případě příjezdu z „normální“ rizikové oblasti:

 • osoby, pro které platí výjimka z povinnosti registrace příjezdu (vyplnění příjezdového formuláře), a dále
 • v případě pobytu méně než 72 hodin:
 • osoby, které jedou na návštěvu příbuzných prvního stupně (rodiče, děti), manžela/manželky nežijícího/nežijící ve stejné domácnosti, životního partnera/partnerky nebo na základě sdíleného práva styku či péče o děti,
 •  osoby, jejichž činnost je nezbytná pro chod zdravotnictví, a to s potvrzením zaměstnavatele, nadřízeného orgánu nebo zadavatele (za dodržení ochranných a hygienických opatření)
 • vysoce postavení příslušníci diplomatických a konzulárních služeb, zastupitelstev a vlád (za dodržení ochranných a hygienických opatření)
 • příslušníci výkonných složek policie ze států Schengenského prostoru

  za dodržení ochranných a hygienických opatření:
 • přeshraniční pracovníci (pendleři) za účelem zaměstnání, studia či vzdělání, pokud se vracejí ke svému bydlišti aspoň jednou týdně
 • vojáci a příslušníci zahraničních vojsk působících v rámci NATO

 
Povinnost testu a jeho doložení v případě příjezdu z vysoce rizikové oblasti

Pro osoby, které přijíždějí do Německa z vysoce rizikové oblasti nebo které se v posledních 10 dnech zdržovaly ve vysoce rizikové oblasti, platí přísnější povinnosti testu a jeho doložení: tyto osoby jsou povinny mít u sebe potvrzení o bezinfekčnosti již při vstupu na území Německa a předložit jej na požádání příslušným orgánům; v případě cesty prostředkem dopravní společnosti jsou povinny předložit toto potvrzení také před odjezdem dopravci. Pokud dopravci potvrzení nepředloží, cesta jim zpravidla nebude umožněna.

Výjimky z povinnosti testu a jeho doložení v případě příjezdu z vysoce rizikové oblasti:

 •  osoby, které vysoce rizikovou oblastí pouze bez zastávky projely,
 • osoby, které Německem pouze projíždějí a Německo nejrychlejší cestou opustí,
 • osoby, které do Německa cestují z pracovních důvodů, aby přepravily přes hranice   
 • osoby, zboží nebo náklad po silnici, železnici nebo letecky (v případě pobytu méně než 72 hodin a za dodržení ochranných a hygienických opatření),
 • osoby, které se vrací do Německa jako členové oficiálních delegací přes vládní terminál letiště Berlín-Braniborsko nebo přes letiště Kolín nad Rýnem/Bonn a v rizikové oblasti pobývaly méně než 72 hodin,
 • osoby, kterým příslušný orgán podle zákona o ochraně před infekcemi (Infektionsschutzgesetz) udělil další výjimky v případě individuálního závažného důvodu (může se týkat diplomatů, přeshraničních pracovníků nebo montážních čet v případě naléhavých prací).

Cesty v rámci malého pohraničního styku do Německa (cesty do 24 hodin ze sousedního státu) jsou možné už jen s testem, a to i ve výjimečných případech, jako je např. závažné onemocnění blízkých příbuzných apod.

V PŘÍPADĚ PŘÍJEZDU Z VYSOCE RIZIKOVÉ OBLASTI NEEXISTUJE ŽÁDNÁ OBECNÁ VÝJIMKA Z POVINNOSTI TESTOVÁNÍ PRO PŘESHRANIČNÍ PRACOVNÍKY (PENDLERY) ANI PRO MALÝ POHRANIČNÍ STYK.

Povinnost testu a jeho doložení v případě příjezdu z oblasti s mimořádně nakažlivou variantou viru

Pro osoby, které přijíždějí do Německa z oblastí s mimořádně nakažlivou variantou viru, platí přísnější povinnosti testu a jeho doložení: tyto osoby jsou povinny mít u sebe potvrzení o bezinfekčnosti již při vstupu na území Německa a předložit jej na požádání příslušným orgánům; v případě cesty prostředkem dopravní společnosti jsou povinny předložit toto potvrzení také před odjezdem dopravci. Pokud dopravci potvrzení nepředloží, cesta jim zpravidla nebude umožněna, a to i v případě, pokud existuje výjimka ze zákazu přepravy podle nařízení na ochranu před koronavirem.

V případě příjezdu z oblasti s mimořádně nakažlivou variantou viru neexistuje žádná výjimka z povinnosti testu a jeho doložení (§ 4 odst. 3 spolkového koronavirového nařízení).

Na začátek stránky