Vítejte na stránkách Ministerstva zahraničí

Bezpečnost, energetika a dezinformace: jak společně čelit výzvám současnosti

11.05.2023 - Článek

Německé velvyslanectví v Praze pořádá ve spolupráci s Evropskou akademií v Berlíně seminář a setkání pro novináře. Cílem je novinářům nabídnout možnost navázat nové kontakty a diskutovat o aktuálních politických otázkách a výzvách spojených s prací v oblasti médií.

Seminář pro novináře

Jazyk: čeština a němčina (simultánní tlumočení zajištěno)

Datum: 30. a 31. května 2023

Místo konání: Goethe-Institut Praha (Masarykovo nábřeží 32, 110 00 Praha1)

Registrace

Účast je možná pouze po předchozí registraci. Registrovat se můžete na tomto odkazu.

Program

Úterý 30. května 2023 | Formování evropských změn v oblasti bezpečnosti a energetiky

12:00 - 13:00

Příjezd / registrace a občerstvení

13:00 - 13:15

Přivítání a úvod

SONJA GRIEGOSCHEWSKI
Ředitelka Goethe-Institutu v Praze

KARL MARTIN SIELMANN
Vedoucí oddělení pro styk s médii a veřejností, Velvyslanectví SRN v Praze

MANUEL KNAPP
Vedoucí vzdělávacích programů, Evropská akademie Berlín (EAB)

13:15 - 14:45

Evropa ve druhém roce války. Naděje na mírové poválečné uspořádání?

Příspěvky a diskuse

JÖRG NÜRNBERGER, poslanec Spolkového sněmu za stranu SPD
Výbor pro záležitosti Evropské unie / Výbor pro obranu

PAVEL FISCHER, Senát parlamentu České republiky
Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost

14:45 - 15:15

Přestávka na kávu

15:15 - 16:45

Německá energetická transformace pod lupou:
Vzor pro Evropu? Náhled z praxe

Příspěvky a diskuse

MICHAEL SACHER, poslanec Spolkového sněmu za stranu Spojenectví 90/Zelení
Výbor pro záležitosti Evropské unie

KORNÉLIE GATICA GRONSKÁ, referentka pro evropskou agendu, odbor energetické bezpečnosti
Ministerstvo zahraničních věcí České republiky

PETR MERVART, zmocněnec ministra průmyslu a obchodu pro vodíkové technologie
Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky

16:45 - 17:00

Přestávka

17:00 - 18:00

Diskuze o souvislostech

VELVYSLANEC ANDREAS KÜNNE
Velvyslanectví Spolkové republiky Německo v České republice

18:30 - 20:30

Společná večeře a neformální posezení
v restauraci Národní Pivovar

Adresa: Národní 8, Praha 1


Středa 31. května 2023 | Dezinformace a reakce liberální společnosti

09:00 - 10:45

Dezinformační kampaně jako nástroj politické komunikace

Příspěvky a diskuze

SIMONE RAFAEL
Vedoucí digitálního oddělení Nadace Amadeu Antonio / šéfredaktorka Belltower.News

ONDŘEJ KUBOVIČ
Specialista na digitální bezpečnost společnosti ESET

10:45 - 11:30

Přestávka na kávu 

11:30 - 13:00

Jak a jakými nástroji můžeme bránit naše demokracie proti dezinformacím?

Příspěvky a diskuze

SWANTJE KORTEMEYER, lektorka, legační rada a zástupkyně vedoucího řídící skupiny pro strategickou komunikaci
Spolkové ministerstvo zahraničních věcí

JÚLIA BUZALKOVÁ, Centrum proti hybridním hrozbám
Ministerstvo vnitra České republiky

13:00 - 13:15

Zpětná vazba a závěr

MANUEL KNAPP
Vedoucí vzdělávacích programů, Evropská akademie Berlín (EAB)

13:15 - 14:00

Oběd a následný odjezd


S laskavou podporou Ministerstva zahraničních věcí Spolkové republiky Německo.

Na začátek stránky