Vítejte na stránkách Ministerstva zahraničí

Zdravice spolkového ministra zahraničí Heika Maase u příležitosti Dne německé jednoty 3. října 2020

Bundesaußenminister Heiko Maas

Bundesaußenminister Heiko Maas, © Thomas Imo/photothek.net

02.10.2020 - Článek

Jásající lidé u Braniborské brány, kteří se objímají, smějí se a zároveň pláčou radostí. Právě tyto dojemné záběry si spojujeme s pádem Berlínské zdi v listopadu 1989 a s německým sjednocením před třiceti lety. 

3. Oktober 1990
3. Oktober 1990© dpa/picture-alliance

Celý svět s nevěřícím údivem sledoval, jaké síly dokáže uvolnit lidská odvaha a jak může touha po právu a svobodě pokojně přemoci diktaturu. Jakkoliv byly události podzimu 1989 pro všechny překvapivé, k pádu Berlínské zdi nedošlo jen tak. Půdu pro něj připravovala politika smiřování a sbližování i celá desetiletí trvající dialog občanské společnosti – lidí s lidmi – napříč všemi zdmi. Pád Berlínské zdi si vynutili odvážní lidé. O rok později, 3. října 1990, došlo ke spojení obou německých států, které bylo výsledkem vytrvalých a intenzivních politických jednání se spojenci i sousedy. Také jim vděčíme za to, že je naše země dnes pevně zakotvena v mezinárodním společenství a ve spojené, mírové Evropě.  

Třicet let německé jednoty je nejen pro lidi v Německu, ale i pro mnoho dalších po celém světě příležitostí k ohlédnutí. Poselství tehdejší doby zní, že velkých cílů nelze dosáhnout samostatně – ale jen v úzké spolupráci se sousedy a partnery.

Důvěrná a úzká spolupráce je také hlavním principem německé zahraniční politiky. I když hledání společných řešení nevede k výsledkům vždy tak rychle, jak by si všichni přáli, individuální akce jednotlivých zemí bez hledání kompromisu a návrat k národnímu egoismu jsou slepými uličkami, které nemohou přinést nic dobrého.

Všichni cítíme, že velké otázky lidstva vyřešíme buď společně, nebo je nevyřešíme vůbec. Jedním z posledních příkladů je pandemie koronaviru. Základem pro společná řešení musí být snaha o více dialogu a hluboké vzájemné porozumění. To je úkol nejen pro politiky, ale také pro občanskou společnost, vzdělávání a kulturu.

Právě umění a kultura vytváří cenné mosty pro dialog. Díky nim můžeme porozumět snům a traumatům našich společností a hledat společné perspektivy.

Nyní již třicet let spojené Německo vyznává mírovou politiku a sází na řešení založená na spolupráci – a to jak v Evropské unii a OSN, tak v rámci Aliance pro multilateralismus, kterou Německo založilo společně se svými partnery.

Pád Berlínské zdi a znovusjednocení Německa nám ukázaly, že i mnohé z toho, co se dlouho zdálo být nemožným, možné je. Je k tomu potřeba odvaha, vůle a instinkt pro přijímání těch správných rozhodnutí ve správnou chvíli. To vše potřebujeme i dnes: Jako světové společenství stojíme před mimořádně velkými výzvami. Ale přesto není důvod rezignovat. Vzpomeňme si ještě jednou na založení OSN před 75 lety, bezprostředně po hrůzách druhé světové války. Tehdy měli lidé mnoho důvodů si vzájemně nedůvěřovat, mnoho důvodů mít strach z budoucnosti. A přesto si řekli: Založíme tuto Organizaci spojených národů, protože jsme přesvědčeni, že se o mír a svobodu budeme moci lépe zasazovat společně.

Právě to bychom si měli v dnešní době připomínat častěji. Máme důvod k naději. Kdy jindy, když ne dnes, by si to lidé v Německu měli uvědomovat.

Na začátek stránky