Vítejte na stránkách Ministerstva zahraničí

Víza - Všeobecné informace

Článek

 

Pro hladký průběh zpracování žádosti o vízum prosím dodržujte tyto pokyny:

 • Velvyslanectví neposkytuje telefonicky poradenství ani informace týkající se vyřízení žádosti o vízum.
 • Informace o podkladech, které budete potřebovat pro podání žádosti o vízum, naleznete v informačních letácích k jednotlivým účelům pobytu.
 • Pokud jste odpověď na svůj dotaz nenašli v dostupných informačních letácích, můžete se na nás obrátit prostřednictvím e-mailu (viz kontaktní formulář).
 • Rezervace termínu je možná pouze v termínech uvedených v elektronickém rezervačním systému velvyslanectví. Na dotazy týkající se (jiných) termínů neodpovídáme.
 • Žádost o udělení víza musí žadatel podat osobně (pouze po předchozí rezervaci termínu). Není možné ji zaslat poštou.
 • Dbejte prosím na to, abyste při rezervaci termínu zvolili správnou kategorii. V případě nesprávně zvolené kategorie nebude možné Vaši žádost přijmout.
 • Přijmout lze pouze úplné žádosti. Veškeré podklady k žádosti musí být předloženy v originále a dvou sadách kopií v pořadí uvedeném v příslušném informačním letáku. Ve vlastním zájmu prosím dbejte na to, abyste předložili veškeré potřebné podklady.
 • Doba zpracování žádosti závisí na účelu víza. Udělení víz pro většinu účelů pobytu vyžaduje souhlas německých vnitrostátních úřadů.
 • V rámci vyřízení žádosti o vízum dochází k pečlivému posouzení zájmu na příjezdu žadatele a bezpečnostních zájmů Spolkové republiky Německo. V případě žádostí o vízum za účelem studia či výzkumu nebo srovnatelné výdělečné činnosti je nutné dbát především na to, aby znalosti získané v Německu nemohly být zneužity k narušení nebo ohrožení pokojného soužití národů a/nebo veřejného pořádku, bezpečnosti či zdraví obyvatel Spolkové republiky Německo. To může v některých případech vést k prodloužení doby zpracování žádosti o vízum. Proto důrazně doporučujeme podat žádost o vízum včas.
 • Žádost o vízum lze podat nejdříve tři měsíce před plánovaným příjezdem do Německa.
 • Prosíme o pochopení, že na dotazy týkající se stavu zpracování během vyřizování žádosti zásadně neodpovídáme.
 • Pokud budeme potřebovat další informace nebo podklady, obrátíme se na Vás prostřednictvím kontaktních údajů, které jste nám poskytli.
 • Jakmile velvyslanectví rozhodne o Vaší žádosti, budete vyzvání k vyzvednutí víza. Pro vydání víza je zapotřebí předložit cestovní pas. Vyzvednout vízum je zásadně možné jen osobně.

Uvedené údaje jsou nezávazné a neručíme za ně. Předpoklady udělení víza se mohou kdykoliv změnit.


Důležité informace pro žadatele o víza - sjednání termínu

Important notice for visa costumers - Appointment


V těchto dnech je velvyslanectví zavřeno:

Přehled svátků

Zdravotní pojištění

Na začátek stránky