Vítejte na stránkách Ministerstva zahraničí

Informace k zákonu o přistěhovalectví kvalifikovaných pracovníků („Fachkräfteeinwanderungsgesetz“)

Das Bild zeigt Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit verschiedenen Berufen.

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit verschiedenen Berufen, © colourbox.de

12.03.2020 - Článek

Od 1. 3. 2020 platí nová pravidla pro přistěhovalectví kvalifikovaných pracovníků. Nový zákon rozšiřuje možnosti přistěhování do Německa za prací pro osoby z nečlenských států EU, které disponují v Německu uznávaným kvalifikovaným odborným vzděláním.

Od 1. 3. 2020 platí nová pravidla pro přistěhovalectví kvalifikovaných pracovníků. Nový zákon rozšiřuje možnosti přistěhování do Německa za prací pro osoby z nečlenských států EU, které disponují v Německu uznávaným kvalifikovaným odborným vzděláním.

Podrobnosti k zákonu o přistěhovalectví kvalifikovaných pracovníků lze nalézt zde: přicestování kvalifikovaných pracovníků. Předpokladem pro žádost o vízum podle tohoto zákona je uznání dané kvalifikace v Německu.

Informace o uznávání odborného vzdělání lze najít zde:
www.anerkennung-in-deutschland.de

Jakmile máte k dispozici rozhodnutí o uznání a konkrétní nabídku pracovního místa v Německu, můžete zažádat o vízum, abyste mohli v Německu vykonávat povolání, pro které jste kvalifikováni. Další podklady potřebné pro žádost naleznete v informačním letáku „Udělení víza za účelem zahájení zaměstnání“.

Informace o uznávání vysokoškolských diplomů lze nalézt zde:
www.anabin.kmk.org

Další informace pro kvalifikované pracovníky naleznete zde:
www.make-it-in-germany.com  

Zrychlené řízení pro kvalifikované pracovníky podle § 81a německého zákona o pobytu cizinců

Pokud jste již našli zaměstnavatele, můžete mu udělit plnou moc, aby pro vás zažádal o zrychlené řízení pro kvalifikované pracovníky* u cizineckého úřadu v místě, ve kterém budete pracovat. Cizinecký úřad zaměstnavateli poradí a pomůže mu se žádostí o uznání Vaší kvalifikace. Zajistí souhlas Spolkového úřadu práce. Úřady zodpovědné za uznávání a Spolkový úřad práce musí rozhodnout v určitých lhůtách. Poplatek za toto řízení činí 411 eur. Kromě toho je potřeba uhradit poplatky za uznání kvalifikace. Pokud jsou splněny všechny předpoklady, které lze ověřit v Německu, udělí cizinecký úřad tzv. předběžný souhlas, který Vám zašle Váš zaměstnavatel. Jakmile tento předběžný souhlas obdržíte, můžete si na zahraničním zastoupení sjednat termín za účelem podání žádosti o vízum. Ten se musí uskutečnit během tří týdnů a musíte při něm předložit originál předběžného souhlasu a další dokumenty**. Zahraniční zastoupení o Vaší žádosti rozhodne zpravidla do dalších tří týdnů. Poplatek za vízum činí 75 eur.

 * Zrychlené řízení pro kvalifikované pracovníky je možné pro:

- kvalifikované pracovníky s odborným vzděláním

- kvalifikované pracovníky s akademickým vzděláním

- vysoce kvalifikované pracovníky

- výzkumníky/vědce

- vedoucí pracovníky

- účely odborného vzdělání

- účely uznání zahraniční odborné kvalifikace

Jakmile budete mít k dispozici předběžný souhlas cizineckého úřadu, můžete nám jej zaslat e-mailem a požádat o termín pro podání žádosti o vízum. Velvyslanectví vám sdělí, kdy se během následujících tří týdnů můžete dostavit s podklady potřebnými k podání žádosti.

V každém případě je zapotřebí předložit následující:

1

2 formuláře žádosti

Kompletně vyplněné, vlastnoručně podepsané

Odkaz na VIDEX formulář: https://videx-national.diplo.de

2

Platný cestovní pas
+ 2 kopie všech relevantních stran

V pasu musí být nejméně dvě prázdné stránky. Okopírujte prosím laminovanou stránku s údaji a všechny stránky, na nichž jsou víza nebo razítka.

3

Povolení k pobytu

+ 2 kopie

Doklad o povolení k pobytu v České republice. Okopírujte prosím přední a zadní stranu.

Velvyslanectví může přijímat žádosti o vízum pouze od osob, které mají obvyklý pobyt v České republice. V případě pochybností si může velvyslanectví vyžádat předložení dalších dokumentů, např. nájemní či pracovní smlouvy apod.

4

2 fotografie

Aktuální (barevné) biometrické fotografie pasového formátu, ne starší než 6 měsíců

5

Potvrzení o znalostech německého jazyka

+ 2 kopie

V případech podle § 16d odst. 1, 3 a 5 německého zákona o pobytu cizinců (pro účely uznání zahraniční odborné kvalifikace) alespoň úroveň A2.

V případech podle § 16a odst. 3 německého zákona o pobytu cizinců (pro účely uznání kvalifikovaného odborného vzdělání) alespoň úroveň B1.

Potřeba předložení dalších dokumentů je závislá na konkrétním případu a bude sdělena v rámci sjednání termínu.

Na začátek stránky