Vítejte na stránkách Ministerstva zahraničí

Změna bydliště

Koffer packen

ILLUSTRATION - Eine junge Frau packt am 01.12.2016 in einem Wohnzimmer in Hamburg ihren Koffer und packt den Reisepass ein (gestellte Szene). Foto: Christin Klose | Verwendung weltweit, © dpa Themendienst

Článek

Žádost o zápis změny bydliště lze podat pouze osobně na velvyslanectví po sjednání termínu návštěvy prostřednictvím online rezervačního systému.

Informace o změně bydliště v německých cestovních pasech či občanských průkazech

Upozornění: Údaje uvedené v tomto informačním letáku jsou založeny na poznatcích a zkušenostech velvyslanectví v době jeho vzniku. Přes veškerou pečlivost při zpracovávání těchto informací neručíme za jejich úplnost a správnost.

1. Obecné informace

V cestovních pasech je uvedeno pouze bydliště v České republice. V občanských průkazech je oproti tomu v případě žádostí podaných počínaje 1. 11. 2019 možné uvést adresu v zahraničí, po předložení příslušných potvrzení je tedy možné uvést vaši adresu v České republice (a sice v této podobě: ICAO kód země, poštovní směrovací číslo, obec, ulice, číslo popisné/orientační). To je však možné pouze v případě, že již nejste přihlášen(a) k pobytu v Německu.

Žádost o zápis změny bydliště lze podat pouze osobně na velvyslanectví po sjednání termínu návštěvy prostřednictvím online rezervačního systému. Vezměte prosím na vědomí naše informace o sjednání termínu návštěvy, jakož i naše Obecné informace.

Zápis změny bydliště není zpoplatněn a provádí se během návštěvy velvyslanectví.

2. Podání žádosti

Za účelem podání žádosti o zápis změny bydliště se musí žadatel, osoba písemně zmocněná žadatelem nebo zákonní zástupci nezletilého osobně dostavit na konzulární oddělení velvyslanectví. Žádost není možné zaslat poštou.

3. Dokumenty nezbytné pro podání žádosti o zápis změny bydliště

V případě, že váš cestovní pas či občanský průkaz nevydalo Velvyslanectví SRN v Praze, musí být za účelem zápisu změny bydliště založen tzv. pasový spis. V takovém případě je vedle níže uvedených dokumentů nutné předložit rovněž originál vašeho rodného a oddacího listu a případně také originál osvědčení o udělení státního občanství, listinu dokládající změnu jména nebo doklad o státní příslušnosti.

Pokud váš cestovní pas či občanský průkaz vystavilo Velvyslanectví SRN v Praze, bude nutné předložit originály těchto dokumentů:

  1. Úplně a čitelně vyplněn formulář žádosti o změnu bydliště s vlastnoručním podpisem žadatele, u nezletilých s podpisem všech zákonných zástupců.
  2. Platný německý cestovní pas/ občanský průkaz, v němž má být provedena změna bydliště.
  3. Potvrzení o pobytu v České republice
  • povolení k pobytu občanů EU jako přechodné či trvalé povolení k pobytu nebo
  • český občanský průkaz, ze kterého vyplývá, že máte bydliště v České republice nebo
  • potvrzení o přihlášení k pobytu vystavené příslušným regionálním pracovištěm Oddělení azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra ČR.

Pokud máte rovněž české státní občanství, bude zápis proveden na základě údajů ve vašem občanském průkazu.

Není-li možné předložit tyto dokumenty, uvádí se i nadále „nemá bydliště v Německu“.

4.  Potvrzení o odhlášení pobytu v Německu

Neplatí pro osoby, které se nenarodily či nebyly přihlášeny k pobytu v Německu.

Na začátek stránky