Vítejte na stránkách Ministerstva zahraničí

Osvědčení o způsobilosti k uzavření manželství

Frauenhand mit Ehering in Männerhand

Eheschließung, © colourbox

04.03.2020 - Článek

Osvědčení o způsobilosti k uzavření manželství

Osvědčení o způsobilosti k uzavření manželství potvrzuje v Německu tzv. způsobilost k uzavření manželství, tedy skutečnost, že neexistují překážky, které by bránily jeho uzavření. Jsou-li oba snoubenci Němci, postačí vystavení společného osvědčení o způsobilosti k uzavření manželství. Žádost o vystavení osvědčení o způsobilosti k uzavření manželství si je možné vyzvednout na všech německých matričních úřadech, jakož i na Matričním úřadu I v Berlíně.

Osvědčení o způsobilosti k uzavření manželství vydává matriční úřad v místě bydliště snoubence/snoubenců. Nemají-li snoubenci bydliště v Německu, vydává osvědčení matriční úřad v místě jejich posledního bydliště či obvyklého pobytu.     
Neměli-li snoubenci nikdy bydliště v Německu, vydává osvědčení Matriční úřad I v Berlíně (www.berlin.de/standesamt1).

Za účelem získání osvědčení o způsobilosti k uzavření manželství u německého matričního úřadu je zpravidla nutné podat žádost, která musí být vyplněná a podepsaná oběma snoubenci.

Pokud si přejete, aby velvyslanectví ověřilo Vaše podpisy na žádosti, je nutné, aby se oba snoubenci, resp. ten ze snoubenců, jehož podpis má být ověřen, dostavil na velvyslanectví v předem sjednaném termínu.

Na sjednaný termín prosím přineste tyto dokumenty:

1

platný cestovní pas nebo občanský průkaz (obou snoubenců)

průkaz totožnosti a osobních údajů

2

potvrzení o Vašem současném bydlišti v České republice

3

formulář žádosti

Formulář musí být kompletně vyplněný, ale nesmí být ještě podepsaný.

Za podání žádosti je nutné uhradit poplatek ve výši 20,- EUR. Žádost o vystavení osvědčení o způsobilosti k uzavření manželství musíte příslušnému matričnímu úřadu zaslat sami. Informace o dalších dokumentech nezbytných pro podání žádosti Vám poskytne příslušný matriční úřad.

Na začátek stránky