Vítejte na stránkách Ministerstva zahraničí

Německé občanství - zjišťování státní příslušnosti pro osoby německé národnosti v České republice

Článek

Stav: březen 2019

1. Čeští státní příslušníci německé národnosti mají za určitých předpokladů i německou státní příslušnost. Německé velvyslanectví zde může být nápomocno při zahájení řízení o zjištění německého občanství. Prověřování podkladů provádí a konečné rozhodnutí však vydává Spolkový správní úřad v Kolíně nad Rýnem. Celé řízení může dle komplexnosti stavu věci, který je nutno vyjasnit, trvat několik let.

2. Velvyslanectví nabízí předběžné prověření Vašich podkladů. K tomu prosím nejprve německému velvyslanectví předložte potvrzení příslušného městského nebo okresního úřadu o tom, kdy a na jakém právním podkladu žadatel nabyl československou státní příslušnost. Toto potvrzení musí být rovněž předloženo pro všechny osoby, od kterých chce žadatel německou státní příslušnost odvodit. Zde je nutné, aby nejstarší osoba byla narozena před rokem 1914. Žádnou generaci nelze přeskočit. Dále nám zašlete podklady, které dokládají Vaši německou příslušnost respektive těch osob, od kterých chcete německé občanství odvozovat. To mohou být například:

Staré Národní listy (Volkslisten), Osvědčení o německém občanství (Staatsangehörigkeitsausweis), občanské průkazy, pasy, vojenské knížky, sčítací archy obyvatel z let 1930 a 1939, archivní osvědčení o německé národnosti, potvrzení o hlášení obyvatel, vysvědčení, smlouvy o vyučení, učňovské listy, mistrovské listy, legitimace, pracovní knížky, formuláře ke sčítání obyvatel.

Tyto dokumenty nám nepředkládejte v originálu, pouze v kopii!

3. Pokud po prověření těchto podkladů neexistují žádné důvody, které by již od samého počátku bránily kladnému vyřízení žádosti, zašle německé velvyslanectví žadateli formuláře konečné žádosti, kterou je nutno podat na Spolkovém správním úřadu, jakož i detailní seznam dokladů a podkladů, které musí být k žádosti připojeny.

4. Řízení u Spolkového správního úřadu v Kolíně nad Rýnem podléhá správnímu poplatku, nezávisle na tom, zda je žádosti vyhověno nebo je zamítnuta. Při pozitivním zjištění bude Spolkovým správním úřadem, za poplatek 25,00 €, vystaveno Osvědčení o německém občanství. Zamítnutí žádosti stojí 18,00 €, stejný poplatek se hradí při vzetí žádosti zpět. Proti zamítavému rozhodnutí lze nastoupit právní cestu dle německého práva.

Podrobné informace k podání žádosti u Spolkového správního úřadu získáte pod následujícím odkazem: Bundesverwaltungsamt

Související informace

Na začátek stránky