Vítejte na stránkách Ministerstva zahraničí

Podmínky účasti v soutěži na twitterovém účtu německého velvyslance Christopha Isranga

Článek

Podmínky účasti v  soutěži powerbanku s logem německého velvyslanectví.

· Podmínkou účasti je trvalý pobyt / trvalé bydliště v České republice a věk alespoň 18 let.

· Dne 1. 4. 2020 bude položena na twitterovém účtu německého velvyslance Christopha Isranga otázka, kterou lze zodpovědět do 5. 4. 2020, 24.00 . Odpovědi doručené později nebudou ve vztahu k dané otázce zohledněny.  Pro určení času je směrodatný místní čas v Praze (středoevropský čas).

· Odpovídat lze pouze přes twitter prostřednictvím komentáře pod příslušnou otázkou. Velvyslanectví Spolkové republiky Německo neručí za případnou ztrátu odpovědí v důsledku technické chyby během přenosu.

· Výherci budou určeni dne 6. 4. 2020 a týž den bude veřejně oznámen prostřednictvím twitterového účtu německého velvyslance Christopha Isranga. O výherci rozhodne losování na německém velvyslanectví v Praze.

· Velvyslanectví Spolkové republiky Německo výherce/výherkyni prostřednictvím twitteru neveřejně požádá o sdělení adresy za účelem zaslání výhry.

· Každý účastník smí odevzdat pouze jednu odpověď. Pokud účastník během soutěže odevzdá více odpovědí, jeho odpověď bude zohledněna pouze jednou.

· Ceny jsou nepřenosné a hodnotu ceny není možné vyplatit v penězích.

· Osobní údaje účastníků a vítězů nebudou ukládány, ale použity pouze pro ověření řádné účasti.

Velvyslanectví Spolkové republiky Německo si vyhrazuje právo:

- bez předchozího oznámení zrušit či změnit celou soutěž nebo jeho část a/nebo zrušit či změnit pravidla nebo jejich část, pokud nastane okolnost, která není přiměřeným způsobem v moci Velvyslanectví Spolkové republiky Německo. Jakékoliv změny budou zveřejněny prostřednictvím twitteru.

- podle vlastního uvážení diskvalifikovat účastníka/účastnici, u nichž existuje dostatek důvodů se domnívat, že porušil/a pravidla a/nebo příslušné právní předpisy. V případě, že bude diskvalifikován výherce, určí Velvyslanectví Spolkové republiky Německo nového výherce, a to stejným způsobem jako výherce původního. Posouzení porušení je na uvážení Velvyslanectví Spolkové republiky Německo.

· Vymáhání výhry či účasti v soutěži soudní cestou je vyloučeno.

Na začátek stránky