Vítejte na stránkách Ministerstva zahraničí

Podmínky účasti v soutěži na facebookovém účtu a účtu Instagramu Echt Praxe - soutěž o dárkokvé předměty s logem Echt Praxe 

Článek

· Podmínkou účasti je trvalý pobyt / trvalé bydliště v České republice a věk alespoň 15 let.

· V termínu od 4.8. do 12.9. 2021 bude na facebookovém účtu a Instagramu přibližně každý týden položena otázka , kterou lze zodpovědět do 14:00 následujícího dne. Odpovědi doručené později nebudou ve vztahu k dané otázce zohledněny.  Pro určení času je směrodatný místní čas v Praze (středoevropský čas).

· Odpovídat lze pouze přes facebook a Instagram prostřednictvím komentáře pod příslušnou otázkou. Velvyslanectví Spolkové republiky Německo neručí za případnou ztrátu odpovědí v důsledku technické chyby během přenosu.

· Výherci budou určeni následující den a budou následně kontaktováni pověřenou osobou prostřednictvím facebookového a instagramového účtu. O výherci rozhodne losování na německém velvyslanectví v Praze.

· Výhru zašleme výhercům poštou po domluvě prostřednictvím sociálních sítí.

· Každý účastník smí odevzdat pouze jednu odpověď. Pokud účastník během soutěže odevzdá více odpovědí, jeho odpověď bude zohledněna pouze jednou.

· Ceny jsou nepřenosné a hodnotu ceny není možné vyplatit v penězích.

· Osobní údaje účastníků a vítězů nebudou ukládány, ale použity pouze pro ověření řádné účasti a zaslání cen.

Velvyslanectví Spolkové republiky Německo si vyhrazuje právo:

- bez předchozího oznámení zrušit či změnit celou soutěž nebo jeho část a/nebo zrušit či změnit pravidla nebo jejich část, pokud nastane okolnost, která není přiměřeným způsobem v moci Velvyslanectví Spolkové republiky Německo. Jakékoliv změny budou zveřejněny prostřednictvím facebookového a instagramového účtu Echt Praxe.

- podle vlastního uvážení diskvalifikovat účastníka/účastnici, u nichž existuje dostatek důvodů se domnívat, že porušil/a pravidla a/nebo příslušné právní předpisy. V případě, že bude diskvalifikován výherce, určí Velvyslanectví Spolkové republiky Německo nového výherce, a to stejným způsobem jako výherce původního. Posouzení porušení je na uvážení Velvyslanectví Spolkové republiky Německo.

· Vymáhání výhry či účasti v soutěži soudní cestou je vyloučeno.

Na začátek stránky