Vítejte na stránkách Ministerstva zahraničí

Němčina na školách v ČR

Kinder in der Schule

Deutschunterricht, © dpa-Zentralbild

Článek

V České republice pracují učitelé z Německa především na Německé škole v Praze a na bilingvních gymnáziích v Praze a Liberci. Vedle toho existují četné školy s intenzivní výukou němčiny, které umožnují získání Německého jazykového diplomu.

Výše uvedené školy spadají do celosvětové sítě více než 1 800 škol se zvláštním důrazem na němčinu, iniciativy „Školy – partneři budoucnosti“ (Schulen: Partner der Zukunft, zkráceně PASCH). Jedná se o iniciativu německého ministerstva zahraničí (Auswärtiges Amt) ve spolupráci s Centrálou pro zahraniční školství (ZfA), Goethe-Institutem (GI), Německou akademickou výměnnou službou (DAAD) a Pedagogickou výměnnou službou (PAD) stálé konference ministrů školství a kultury.

Školy, které jsou součástí této sítě, získávají podporu v mnoha oblastech. Mají k dispozici materiály a učitele z Německa, čeští učitelé němčiny se mohou účastnit vzdělávacích seminářů a pro jejich žáky se nabízí soutěže a stipendia. Zvláštní podporu získávají PASCH školy při budování partnerství a organizaci výměn s německými školami.

Související informace

Na začátek stránky