Vítejte na stránkách Ministerstva zahraničí

Německá menšina v ČR

Letní tábor „Pohněme mladými. Společně utvářejme Evropu“

Letní tábor „Pohněme mladými. Společně utvářejme Evropu“, © Landesversammlung der deutschen Vereine in der Tschechischen Republik e.V.

Článek

Zde naleznete informace o německé menšině v České republice, o jejích spolcích, školách a médiích, včetně zajímavých odkazů.

Při sčítání lidu v roce 2011 se přihlásilo k německé menšině přibližně 19 000 osob. Dalších 21 000 osob uvedlo, že má německou státní příslušnost. Cca 7 500 příslušníků německé národnosti je organizováno ve Shromáždění německých spolků v České republice, založeném v roce 1992. Se svými 23 členskými organizacemi a 15 centry setkávání je největší samostatnou organizací německé menšiny v České republice. Shromáždění německých spolků je kromě toho zřizovatelem dvojjazyčného Gymnázia Thomase Manna a „Základní školy německo-českého porozumění“ v Praze. Dalším důležitým spolkem je Kulturní sdružení občanů německé národnosti v České republice, které má asi 1 300 členů a 20 regionálních poboček a bylo založeno v roce 1969. Německá menšina v České republice je podporována německou spolkovou vládou za gesce spolkového ministerstva vnitra. Významným časopisem německé menšiny je německy psané Landesecho, které vychází jednou měsíčně jako magazín. Náklad činí 2 000 exemplářů a 800 online-abonentů. Landesecho podporuje také česká vláda.další informace

Související informace

Na začátek stránky