Vítejte na stránkách Ministerstva zahraničí

Bilaterální vztahy v oblasti kultury a vzdělávání

Gerhard Richter na své výstavě před obrazem Pruhy

Výstava Gerharda Richtera, © picture alliance

Článek

Vztahy mezi Německem a Českou republikou v oblasti kultury a vzdělávání se vyznačují čilými sousedskými kontakty na všech úrovních.

Vztahy mezi Německem a Českou republikou v oblasti kultury a vzdělávání se vyznačují čilými sousedskými kontakty na všech úrovních. Přímo se na nich podílejí například obce, muzea nebo přátelské spolky v obou zemích. Jejich základ tvoří vedle Smlouvy o dobrém sousedství z roku 1992 a Česko-německé deklarace z roku 1997 česko-německá Dohoda o kulturní spolupráci, která vstoupila v platnost 15. června 2001 a nahradila tak Kulturní dohodu, uzavřenou v roce 1978 s tehdejší ČSSR. Smluvní strany se v ní zavazují, že budou podporovat vzájemné porozumění tím, že zlepší vzájemné poznávání kultury svých zemí a že budou dále rozvíjet kulturní spolupráci ve všech oblastech.

Související informace

Na začátek stránky