Vítejte na stránkách Ministerstva zahraničí

Česko-německý Stammtisch

Mladí lidé u kávy

Stammtisch, © colourbox

Článek

Chcete si popovídat v němčině? V řadě měst se konají pravidelné česko-německé štamtiše (německy Stammtisch), kde se v neformální atmosféře setkávají Češi a Němci a povídají si v obou jazycích.

Česko-německá kavárna Praha
Česko-německá kavárna je sdružení přátel české a německé kultury, které se schází pravidelně v jedné z pražských hospůdek (restaurace Pastička, Blanická 25, Praha 2, každé pondělí vždy od 20 hod) a pořádá různé akce. Jedinou podmínkou pro každého zájemce o setkání je, aby alespoň trošku mluvil oběma jazyky – tedy česky a německy.

Štamtiš Rakušanů v Česku v Praze
Pravidelný štamtiš, který se koná každé první úterý v měsíci v salonku restaurace „Chez Marcel“ (Haštalská 12, Praha 1). Štamtiš je pravidelnou akcí, na kterou je každý srdečně zván. V přátelské a neformální atmosféře tam můžete strávit příjemný čas při rozhovoru se zajímavými lidmi.

Štamtiš Ústavu germánských studií Univerzity Karlovy v Praze
Štamtiš je neformálním setkáním lidí z Česka, Slovenska, Německa a Rakouska, kteří mají chuť osvěžit své jazykové dovednosti. Kontaktní osoba: Dr. Thomas Schneider

Prager Runde, Praha
Německý štamtiš v Praze je ideálním místem, kde můžete získat nové kontakty, udržovat stará přátelství a užít si čas s kamarády. Setkání probíhají každý čtvrtek v 19.30 v restauraci Zvonařka (Šafaříkova 785/1, 120 00 Praha).  

Německý štamtiš v Praze
Setkání probíhají v nepravidelných odstupech, někdy ve stejné, jindy v  jiné restauraci či kavárně. Tu a tam účastníci grilují nad střechami Prahy nebo dělají táborák na předměstí.

Štamtiš Goethe-Institutu pro praktikanty
Štamtiš je organizován Goethe-Institutem a je zaměřený na praktikanty a dobrovolníky z Německa. Termíny setkání najdete na Facebooku. Obvykle probíhají v hospodě, jednou za týden, s 5 až 15 účastníky. Čas od času se také koná společná návštěva nějaké kulturní události.   

Česko-německý štamtiš v Plzni
Štamtiš se koná jednou za měsíc. Je organizován německými dobrovolníky Koordinačního centra česko-německých výměn mládeže Tandem. Pozvánku najdete na Facebooku 2–3 týdny před setkáním. Na štamtiši není předem stanoveno žádné speciální téma k hovoru, všichni účastníci se mohou bavit o tom, co je zajímá. Přijít může bez předchozího přihlášení každý.

Německo-rakousko-švýcarsko-český štamtiš v Plzni
Tento německy mluvící štamtiš se koná v průběhu semestru jedenkrát za měsíc. Je organizován lektory DAAD a OeAD Katedry německého jazyka Západočeské univerzity v Plzni. Na začátku probíhá program v kinosálu rakouské knihovny na předem vybrané téma (náměstí Republiky 12, 1. patro). Potom se skupina přesune do některé z plzeňských hospod a nechá večer volně doznít. Přijít může bez předchozího přihlášení každý.

Mezinárodní německý štamtiš Brno
Mezinárodní štamtiš se schází každou středu ve 20 hodin v Živo u Palečka (Koliště 23). Vítán je každý, i ten, komu stačí znalosti němčiny na to, aby jen poslouchal.

Germanistický štamtiš Ostrava
Štamtiš pořádaný studenty germanistiky spolu s německými lektory.

Štamtiše v německém příhraničí
Přehled v bavorském příhraničí na webové stránce Centra Bavaria Bohemia.

Související informace

Na začátek stránky