Vítejte na stránkách Ministerstva zahraničí

Studium v Německu a stipendia

rozcestník na Freie Universität Berlin

Univerzita Berlín, © colourbox

Článek

Studium

Proč studovat v Německu? Který studijní obor? Jak se přihlásit? V kterém městě? Internetové stránky Study in Germany zodpoví mnohé otázky týkající se studia a života v Německu (v angličtině nebo němčině).

Stipendia

DAAD

Německá akademická výměnná služba (Deutscher akademischer Austauschdienst - DAAD) nabízí mnoho stipendií do Německa pro studenty bakalářských a magisterských oborů (včetně stipendií na letní jazykovou školu), pro doktorandy, postdoktorandy a vysokoškolské učitele. Uchazečům z České republiky je každoročně uděleno kolem 150 stipendií DAAD. Kromě toho má DAAD v Praze informační centrum, kde si můžete nechat poradit ohledně studia a stipendií v Německu obecně.

Stipendium Česko-německého fondu budoucnosti

Česko-německý fond budoucnosti chce svým stipendijním programem rozšířit okruh lidí, kteří se v průběhu svého studia zabývají jazykem a kulturou sousední země, chtějí získat hlubší náhled do stavu vědeckého výzkumu a chtějí se účastnit vědecké výměny. Nabídka stipendií se proto týká výlučně studentů, kteří chtějí v rámci studia ve své zemi absolvovat jedno- anebo dvousemestrální studijní pobyty pobyt v zemi sousední.

Česko-bavorská vysokoškolská agentura

Česko-bavorská vysokoškolská agentura (Bayerisch-Tschechische Hochschulagentur - BTHA) je hlavním kontaktním místem pro otázky bilaterální spolupráce mezi Bavorskem a Českou republikou v oblasti vysokých škol a vědy. Programy finanční podpory BTHA poskytují široké možnosti od stipendií na studijní pobyty, jazykové kurzy, letní a zimní školy v obou zemích přes příspěvky na stáže, zahraniční cesty a exkurze, granty pro bilaterální akademické projekty a konference. Kromě finanční podpory agentura nabízí také zprostředkování kontaktů a poradenství pro studenty, pedagogy, vědecké pracovníky a vedení českých a bavorských vysokých škol a vědeckých ústavů.

Stipendium GFPS

Dobrovolnická organizace GFPS nabízí za podpory Česko-německého fondu budoucnosti studentům všech studijních oborů semestrální stipendium na vybranou německou vysokou školu. Cílem stipendia je podpořit především první výjezdy studentů do zahraničí, kteří se chtějí zlepšit v německém jazyce a poznat německou kulturu. 

Erasmus plus

Evropský program Erasmus + je zaměřen na vysokoškolské vzdělávání, spolupráci mezi vysokoškolskými institucemi, na odborné vzdělávání na vysokoškolské úrovni a spolupráci mezi vysokoškolskými institucemi a podniky. Program je určen především pro studenty, pedagogy a zaměstnance vysokoškolských institucí, ale i pro školitele z podniků a dalších subjektů. O možnostech studijního pobytu nebo praktické stáže v Německu se informujte na své fakultě.

Studijní semestr v Berlíně nebo Hamburku v rámci stipendijního programu Copernicus

Copernicus umožňuje studujícím práv, hospodářství, sociálních nebo humanitních věd z východní a střední Evropy strávit semestrální pobyt v Berlíně nebo Hamburku. Na studijní pobyt navazuje dvouměsíční pracovní praktikum absolvované v německém podniku nebo organizaci. Podpora zahrnuje ubytování, měsíční stipendium, zdravotní pojištění a uhrazení cestovních nákladů. Předpokladem pro získání stipendia je ukončení 4. semestru, dobré znalosti němčiny a společenská angažovanost.

Europaeum

Europaeum je východozápadní středisko univerzity v Řezně. Zabývá se kontakty mezi různými evropskými zeměmi v oblasti výzkumu a učení, např. i mezi Německem a Českou republikou. Europaeum nabízí studijní obor "Magistr východozápadních studií", který se zaměřuje na evropskou integraci a vnitroevropské vztahy mezi východem a západem. Tento obor zahrnuje specifické evropské otázky v návaznosti na odpovídající obory jako právo, hospodářství, politika, dějiny a kulturní vědy.

Související informace

Na začátek stránky