Vítejte na stránkách Ministerstva zahraničí

Jazykové kurzy Europanetzwerk Deutsch

Logo des Programms Europanetzwerk Deutsch

Europanetzwerk Deutsch, © Europanetzwerk Deutsch

Článek

Informace k exkluzivním jazykovým kurzům programu Europanetzwerk Deutsch německého ministerstva zahraničí pro vedoucí pracovníky institucí EU a ministerské úředníky členských států.

Programem Europanetzwerk Deutsch se Ministerstvo zahraničních věcí Spolkové republiky Německo ve spolupráci s Goethe-Institutem obrací na vedoucí pracovníky institucí EU a ministerské úředníky členských a kandidátských zemí, Norska a Islandu s pracovními kontakty k EU. Ministerstvo zahraničních věcí a Goethe-Institut podporují tímto programem jazykových kurzů již více než 20 let zvyšování znalostí němčiny v institucích EU a vytváření aktivní evropské sítě. I tento rok zvou na exkluzivní jazykový kurz do Německa úředníky, kteří

  • si chtějí pro své zaměstnání zlepšit německé jazykové znalosti,
  • již ovládají němčinu na vyšší úrovni (B2-C1),
  • jejichž agenda má přímý vztah k EU,
  • mají pracovní kontakty k institucím EU.

Program Europanetzwerk Deutsch zahrnuje v roce 2018 devět obecně jazykových či tematicky zaměřených intenzivních jazykových kurzů k politickým či hospodářským tématům s bohatým doprovodným programem. Během těchto 7 až 14denních kurzů v Německu a částečně v Bruselu je těžištěm kromě intenzivního studia jazyka i zprostředkování kontaktů se zástupci ministerstev i odborníky a institucemi, ponoření se do kulturní rozmanitosti Německa, vzájemná výměna informací a navázání kontaktu mezi účastníky programu. Program Europanetzwerk Deutsch zahrnuje i další atraktivní nabídky jako jsou pravidelné online opakovací kurzy či každoroční setkání absolventů.

Tento stipendijní program je financován Ministerstvem zahraničních věcí Spolkové republiky Německo a zahrnuje náklady na kurz, doprovodný program, ubytování a další. Podat žádost je možné kdykoli. Další informace a formulář žádosti naleznete zde.

Kontaktní osoba pro ČR:

Ralf Weisser, Referent pro jazykovou práci v Goethe-Institutu v Praze

Tel. +420 221 962 319

Ralf.Weisser@Prag.goethe.org

Na začátek stránky