Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Soutěž o 2 x 2 vstupy na koncert virtuozky na theremin Caroliny Eyck

Článek

Podmínky účasti v   soutěži o 2 x 2 vstupy na koncert virtuozky na theremin Caroliny Eyck na Velvyslanectví Spolkové republiky Německo v Praze dne 20. září v 19:00.

· Podmínkou účasti je trvalý pobyt / trvalé bydliště v České republice a věk alespoň 18 let.

· Dne 6. 5. 2018 bude položena na instagramu německého velvyslanectví otázka, kterou lze zodpovědět do 12.9. 20:00. Losování výherce proběhne dne 13.5.2018. Odpovědi doručené později nebudou ve vztahu k dané otázce zohledněny.  Pro určení času je směrodatný místní čas v Praze (středoevropský čas).

· Odpovídat lze pouze přes instagram prostřednictvím komentáře pod příslušnou otázkou. Velvyslanectví Spolkové republiky Německo neručí za případnou ztrátu odpovědí v důsledku technické chyby během přenosu.

· Výherce bude určen dne 13.9.2018 a týž den bude veřejně oznámen prostřednictvím instagramu německého velvyslanectví.  Ze správných odpovědí budou vylosováni dva výherci, kteří obdrží 1 x 2 vstupy na zahradní koncert kvartetu Gadrew Wayvirtuozky na theremin Caroliny Eyck na Velvyslanectví Spolkové republiky Německo v Praze

· Velvyslanectví Spolkové republiky Německo výherce/výherkyni prostřednictvím instagramu neveřejně požádá o sdělení jména a data narození. Tato data jsou potřebná pro vstupní kontrolu na velvyslanectví.

· Každý účastník smí odevzdat pouze jednu odpověď. Pokud účastník během soutěže odevzdá více odpovědí, jeho odpověď bude zohledněna pouze jednou. Každý účastník může v soutěži vyhrát pouze jednou.

· Ceny jsou nepřenosné a hodnotu ceny není možné vyplatit v penězích.

· Osobní údaje účastníků a vítězů nebudou ukládány, ale použity pouze pro ověření řádné účasti.

Velvyslanectví Spolkové republiky Německo si vyhrazuje právo:

- bez předchozího oznámení zrušit či změnit celý kvíz nebo jeho část a/nebo zrušit či změnit pravidla nebo jejich část, pokud nastane okolnost, která není přiměřeným způsobem v moci Velvyslanectví Spolkové republiky Německo. Jakékoliv změny budou zveřejněny prostřednictvím facebooku.

- podle vlastního uvážení diskvalifikovat účastníka/účastnici, u nichž existuje dostatek důvodů se domnívat, že porušil/a pravidla a/nebo příslušné právní předpisy. V případě, že bude diskvalifikován výherce, určí Velvyslanectví Spolkové republiky Německo nového výherce, a to stejným způsobem jako výherce původního. Posouzení porušení je na uvážení Velvyslanectví Spolkové republiky Německo.

· Vymáhání výhry či účasti v soutěži soudní cestou je vyloučeno.

 

Na začátek stránky