Vítejte na stránkách Ministerstva zahraničí

Adventní kalendář Velvyslanectví SRN

Článek

Od 1. prosince do 24. prosince 2018 můžete denně soutěžit na facebooku německého velvyslanectví o ceny!

· Podmínkou účasti je trvalý pobyt / trvalé bydliště v České republice a věk alespoň 18 let.

· Od 1. prosince 2018 bude na facebooku německého velvyslanectví každý den v 9:00 zveřejněna otázka, kterou lze zodpovědět do 21:00 téhož dne. Pro určení času je směrodatný místní čas v Praze (středoevropský čas).

· Odpovídat lze pouze přes facebook prostřednictvím komentáře pod příslušnou otázku. Velvyslanectví Spolkové republiky Německo neručí za případnou ztrátu odpovědí v důsledku technické chyby během přenosu.

· Každý účastník smí odevzdat pouze jednu odpověď. Pokud účastník během soutěže odevzdá více odpovědí, jeho odpověď bude zohledněna pouze jednou.
Každý účastník může v soutěži vyhrát pouze jednou.

· Ze správných odpovědí bude vylosován výherce následující pracovní den, jeho jméno bude zveřejněno na facebookové stránce společně s další kvízovou otázkou.

· Velvyslanectví Spolkové republiky Německo výherce/výherkyni prostřednictvím facebooku neveřejně kontaktuje kvůli předání ceny.

· Ceny jsou nepřenosné a hodnotu ceny není možné vyplatit v penězích.

· Osobní údaje účastníků a vítězů nebudou ukládány, ale použity pouze pro ověření řádné účasti. Podrobné informace naleznete zde: https://prag.diplo.de/cz-cs/datenschutz

Velvyslanectví Spolkové republiky Německo si vyhrazuje právo:

- bez předchozího oznámení zrušit či změnit celý kvíz nebo jeho část a/nebo zrušit či změnit pravidla nebo jejich část, pokud nastane okolnost, která není přiměřeným způsobem v moci Velvyslanectví Spolkové republiky Německo. Jakékoliv změny budou zveřejněny prostřednictvím facebooku.

- podle vlastního uvážení diskvalifikovat účastníka/účastnici, u nichž existuje dostatek důvodů se domnívat, že porušil/a pravidla a/nebo příslušné právní předpisy. V případě, že bude diskvalifikován výherce, určí Velvyslanectví Spolkové republiky Německo nového výherce, a to stejným způsobem jako výherce původního. Posouzení porušení je na uvážení Velvyslanectví Spolkové republiky Německo.

· Vymáhání výhry či účasti v soutěži soudní cestou je vyloučeno.

Na začátek stránky