Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Tipovací soutěž ke kampani Do práce na kole

Článek

Podmínky účasti v  tipovací soutěži ke kampani Do práce na kole o 1 x 2 vstupy na zahradní koncert kvartetu Gadrew Way na Velvyslanectví Spolkové republiky Německo v Praze dne 27.6.

· Podmínkou účasti je trvalý pobyt / trvalé bydliště v České republice a věk alespoň 18 let.

· U příležitosti kampaně Do práce na kole (www.dopracenakole.cz) bude dne 16. 5. 2018 položena na facebookové stránce německého velvyslanectví otázka, kterou lze zodpovědět do 31.5. 20:00. Losování výherce proběhne dne 1.6.2018. Odpovědi doručené později nebudou ve vztahu k dané otázce zohledněny. – Pro určení času je směrodatný místní čas v Praze (středoevropský čas).

· Tipovat lze pouze přes facebook prostřednictvím komentáře pod příslušnou otázkou. Velvyslanectví Spolkové republiky Německo neručí za případnou ztrátu odpovědí v důsledku technické chyby během přenosu.

· Výherce bude určen dne 1.6.2018 a týž den bude veřejně oznámen prostřednictvím facebookové stránky německého velvyslanectví. Tipovací soutěž vyhrává ten, kdo se výsledku přiblíží nejvíce. V případě shodných odpovědí rozhodne o výherci losování na německém velvyslanectví v Praze.

· Velvyslanectví Spolkové republiky Německo výherce/výherkyni prostřednictvím facebooku neveřejně požádá o sdělení jména a data narození. Tato data jsou potřebná pro vstupní kontrolu na velvyslanectví.

· Každý účastník smí odevzdat pouze jednu odpověď. Pokud účastník během soutěže odevzdá více odpovědí, jeho odpověď bude zohledněna pouze jednou. Každý účastník může v soutěži vyhrát pouze jednou.

· Ceny jsou nepřenosné a hodnotu ceny není možné vyplatit v penězích.

· Osobní údaje účastníků a vítězů nebudou ukládány, ale použity pouze pro ověření řádné účasti.

Velvyslanectví Spolkové republiky Německo si vyhrazuje právo:

- bez předchozího oznámení zrušit či změnit celý kvíz nebo jeho část a/nebo zrušit či změnit pravidla nebo jejich část, pokud nastane okolnost, která není přiměřeným způsobem v moci Velvyslanectví Spolkové republiky Německo. Jakékoliv změny budou zveřejněny prostřednictvím facebooku.

- podle vlastního uvážení diskvalifikovat účastníka/účastnici, u nichž existuje dostatek důvodů se domnívat, že porušil/a pravidla a/nebo příslušné právní předpisy. V případě, že bude diskvalifikován výherce, určí Velvyslanectví Spolkové republiky Německo nového výherce, a to stejným způsobem jako výherce původního. Posouzení porušení je na uvážení Velvyslanectví Spolkové republiky Německo.

· Vymáhání výhry či účasti v soutěži soudní cestou je vyloučeno.

Na začátek stránky