Vítejte na stránkách Ministerstva zahraničí

Strategický dialog mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo

Článek

Strategický dialog mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo probíhá už od roku 2015. V současnosti již v jeho rámci funguje 11 pracovních skupin, které se věnují různým bilaterálním tématům. Mezi příslušnými ministerstvy se pravidelně konají jednání na různých úrovních a dialogu se účastní také spolkové země Bavorsko a Sasko, jakož i zástupci české a německé občanské společnosti.

Podpis pracovního programu Strategického dialogu 30. září 2019. Spolkový ministr Maas a ministr zahraničí Petříček
Podpis pracovního programu Strategického dialogu 30. září 2019. Spolkový ministr Maas a ministr zahraničí Petříček© MZV ČR

Na konci dubna 2021 se formou videokonference uskutečnilo jednání všech pracovních skupin. Během tohoto jednání došlo k aktualizaci pracovních programů sestavených v roce 2019 a k jejich prodloužení do roku 2022. Tohoto jednání se pod vedením obou koordinátorů – náměstka ministra zahraničních věcí České republiky Aleše Chmelaře a velvyslance Spolkové republiky Německo Dr. Christopha Isranga – zúčastnilo více než 20 českých a německých ministerstev a jako hosté také oba předsedové Česko-německého diskusního fóra Dr. Libor Rouček a Christian Schmidt, zástupci Česko-německého fondu budoucnosti, Svobodného státu Bavorsko a Svobodného státu Sasko.

Online zasedání ke Strategickému dialogu
Online zasedání ke Strategickému dialogu© Německé velvyslanectví

K důležitým cílům Strategického dialogu pro nejbližší budoucnost patří mimo jiné uzavření smlouvy o Labi mezi Českou republikou a Německem, nová vysokorychlostní trať Praha-Drážďany nebo různé kulturně-politické projekty jako např. „Musica non Grata“, výstava „Naši Němci“ v Ústí nad Labem či pokračování česko-německých setkání mládeže a jazykových výměn. Navíc je v plánu rozšířit na Českou republiku program Dioscuri společnosti Maxe Plancka, posílit spolupráci v oblasti ochrany druhů a zlepšit přeshraniční spolupráci záchranné služby. Ústředním bodem Strategického dialogu bude výměna zkušeností v souvislosti s německým předsednictvím v Radě Evropské unie v roce 2020, Česká republika bude totiž Radě předsedat v druhé polovině roku 2022.

Na začátek stránky