Vítejte na stránkách Ministerstva zahraničí

Minimální mzda v Německu

Ilustrační obrázek

Ilustrační obrázek, © Colourbox

Článek

Spolková republika Německo zavedla všeobecně platnou minimální mzdu.

Spolková republika Německo má od 1. ledna 2015 poprvé od svého vzniku na celém území všeobecně platnou minimální mzdu. Zákonná minimální mzda stanovuje pevnou hranici, kterou nelze podkročit. Výše minimální mzdy může být změněna právním nařízením spolkové vlády na návrh stálé komise tarifních partnerů (Komise pro minimální mzdu sestávající ze zástupců svazů zaměstnavatelů a odborů).

Informace o minimální mzdě naleznete v angličtině na stránkách Spolkového ministerstva práce a sociálních věcí a na stránkách Spolkové celní správy.

Další informace v českém jazyce naleznete např. na stránkách Velvyslanectví ČR v Berlíně.

Zákon o minimální mzdě se vztahuje na všechny zaměstnance v Německu, nezávisle na tom, zda zaměstnavatel má sídlo v Německu či v zahraničí. V určitých oborech jsou zaměstnavatelé se sídlem v zahraničí, kteří zaměstnávají jednoho či více zaměstnanců v Německu, povinni předložit před zahájením každé práce nebo služby písemné hlášení v němčině. Tato povinnost se týká mimo jiné podniků, zabývajících se spedicí, přepravou nebo logistikou.

Na začátek stránky