Vítejte na stránkách Ministerstva zahraničí

Možnost elektronického hlášení zaměstnanců vyslaných ze zahraničí do Německa od 1. ledna 2017

Článek

Zaměstnavatelé se sídlem v zahraničí, kteří vysílají zaměstnance do Německa, jsou povinni hlásit svoje zaměstnance celní správě a prohlásit, že dodrží pracovní podmínky platné v Německu.

Pro pracovníky vyslané ze zahraničí musí být po dobu jejich činnosti zajištěny pracovní podmínky, které jsou určující v Německu, jako je například minimální mzda nebo minimální délka dovolené. Zaměstnavatelé se sídlem v zahraničí, kteří vysílají zaměstnance do Německa, nebo uživatelé, kteří pronajímají zaměstnance od agentury práce se sídlem v zahraničí, jsou proto povinni hlásit svoje zaměstnance celní správě a prohlásit, že dodrží pracovní podmínky platné v Německu. Tato hlášení byla doposud podávána prostřednictvím faxu.

Od 1. ledna 2017 mají být hlášení podávána elektronicky prostřednictvím portálu „Meldeportal-Mindestlohn“. Faxem mohou být hlášení zasílána na známá faxová čísla už jen do 30. června 2017.

Vstup do portálu „Meldeportal-Mindestlohn“ je možný od 1. ledna 2017 přímo na stránkách www.meldeportal-mindestlohn.de nebo na stránkách www.zoll.de v rubrice „Services and Databases“. Hlášení mohou být po krátké registraci podána elektronickou cestou. Německá celní správa tak nabízí hospodářským subjektům moderní a bezpečný nástroj pro zprostředkování hlášení.

Ke stažení

Nařízení, kterým se mění vyhláška o oznamovací povinnosti podle zákona o minimální mzdě.

Na začátek stránky