Vítejte na stránkách Ministerstva zahraničí

Volný pohyb pracovních sil v EU

Článek

Německý pracovní trh je otevřený i pro pracovníky z České republiky.

Od 1. května 2011 mohou občané států, které vstoupily v roce 2004 do Evropské unie, v Německu bez omezení pracovat. Mohou plně využívat volného pohybu pracovních sil, nepotřebují tedy žádné pracovní povolení. Volný pohyb pracovních sil je součástí jednotného evropského vnitřního trhu, v jehož rámci se lidé mohou volně pohybovat a pracovat v ostatních členských státech. Pracovní trh, který všem občanům EU dává stejné šance, patří k základním stavebním kamenům společné Evropy.

Německé pracovní právo platí pro všechny

Pro občany EU, kteří pracují pro zaměstnavatele v Německu, platí předpisy německého pracovního práva. Zaměstnavatel je povinen nejpozději jeden měsíc po zahájení pracovního poměru písemně zaznamenat hlavní podmínky pracovní smlouvy a podepsané je předat zaměstnanci.

Pro pracovní podmínky zaměstnanců platí stejné zásady jako pro německé zaměstnance. Německé právní předpisy se týkají i sociálního zabezpečení. Stejně jako němečtí kolegové musejí zaměstnanci ze zemí EU v Německu být nahlášeni do systému sociálního pojištění. Zaměstnavatelé jsou povinni nahlásit zaměstnance u příslušné zdravotní pojišťovny.


Na začátek stránky