Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Den otevřených dveří 2018: Registrace školních skupin/Tag der offenen Tür 2018: Anmeldung einer Schülergruppe

Ihre Anfrage/ Přihlášení

Der Tag der offenen Tür an der Deutschen Botschaft Prag genießt große Beliebtheit unter Schülergruppen. Wir können nur versuchen, alle Anfragen und Interessen zu berücksichtigen - müssen hierbei aber unsere Kapazitäten sowie Sicherheitsvorkehrungen beachten. Um Ihre Anfrage zum Besuch einer Schülergruppe am Vormittag des 21. Juni bearbeiten zu können, benötigen wir daher einige Informationen. Sie werden anschließend von uns kontaktiert. - Ihre Angaben werden allein zur internen Bearbeitung verwendet, nicht veröffentlicht oder an Dritte weitergegeben. → Den otevřených dveří na německém velvyslanectví se těší velké oblibě žáků a studentů. Abychom mohli zpracovat Vaše žádosti o návštěvu dne 21. 6. 2018, musíme zohlednit personální kapacity i bezpečnostní opatření. Z tohoto důvodu Vás prosíme o vyplnění a odeslání dotazníku. Vaše údaje nebudou předány třetí straně a budou použity výhradně pro interní zpracování.