Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Pasy/občanské průkazy

Artikel

Právní a konzulární oddělení lze navštívit v zásadě pouze po předchozím sjednání termínu. K tomuto účelu byl zaveden online rezervační systém.

V naléhavých případech (např. při ztrátě pasu) je samozřejmě stejně jako doposud návštěva možná i bez sjednání termínu. 


Informace k žádosti o německý cestovní pas

Informace k žádosti o německý občanský průkaz

Žádost o vystavení cestovního pasu/občanského průkazu

Žádost o vystavení cestovního pasu/občanského průkazu pro nezletilé

Žádost o změnu bydliště

Informace k biometrickým pasovým fotkám

Foto - Vzor
Weitere Informationen

Nenabytí německé státní příslušnosti v případě dětí, které se narodí německým rodičům v zahraničí (§ 4 odst. 4 věta 1 ve spojení s větou 3 německého zákona o státní příslušnosti).   Děti, které se…

Německé občanství

Narození německých dětí, které se narodily v zahraničí, by mělo být na základě oznámení rodičů písemně osvědčeno německým matričním úřadem. Pokud žádný z rodičů nemá a ani nikdy neměl bydliště v…

Oznámení o narození dítěte

Verwandte Inhalte

nach oben