Vítejte na stránkách Ministerstva zahraničí

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Článek

Z následujících informací se dozvíte, kdy na této stránce získáváme jaké údaje a jak je využíváme.

 

1.  Informace o získávání osobních údajů

a. Níže naleznete informace o získávání osobních údajů při návštěvě naší internetové stránky a při plnění dalších úloh velvyslanectví. Za osobní údaje se považují všechny údaje, které lze vztáhnout k Vaší osobě, např. jméno, adresa, e-mailová adresa nebo uživatelské chování.

b.  Při kontaktu s námi jsou pro účely kontaktu a vyřízení Vaší záležitosti ukládány Vámi sdělené údaje (jméno, příp. e-mailová adresa, telefonní číslo) a předané informace (které případně mohou obsahovat také osobní údaje). Pro ukládání platí lhůty platné pro archivaci písemností v souladu s registraturní směrnicí, která doplňuje Společný jednací řád spolkových ministerstev (k dispozici jen v němčině). Zpracování Vašich osobních údajů probíhá podle čl. 6 odst. 1 písm. e) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) ve spojení s § 3 německého zákona o ochraně osobních údajů (Bundesdatenschutzgesetz, BDSG). Zpracování Vámi poskytnutých osobních údajů je nezbytné pro účely kontaktu a vyřízení Vaší záležitosti.

2.  Analýzy využití

a.  Při každé návštěvě internetových stránek Spolkového ministerstva zahraničí a při každém stažení souboru se data o přístupu dočasně ukládají a zpracovávají v souboru protokolu.
Nástroj pro sledování pohybu návštěvníků na stránce („tracking tool“), který se používá pro analýzu využívání stánky, je nakonfigurován tak, že neprobíhá sběr žádných osobních údajů uživatele.
Dále je Vaše IP adresa anonymizována, takže uživatele následně nelze dohledat. Poslední dva oktety Vaší IP adresy jsou vynulovány.
Nástroj pro sledování je provozován na vlastních serverech ministerstva v rámci zabezpečené sítě, která je certifikovaná Spolkovým úřadem pro bezpečnost informačních technologií (BSI). Údaje o sledování pohybu návštěvníků stránky se tedy nemohou dostat mimo tuto zabezpečenou síť.
Kromě toho máte možnost upravit nastavení svého prohlížeče tak, aby Vaše návštěva stránky nebyla vůbec zaznamenána a vyhodnocena (nastavení „Do Not Track“). Tímto nastavením prohlížeč signalizuje internetové stránce, zda si uživatel přeje být při návštěvě dané stránky sledován, či nikoliv.
Pro informace o tom, jak lze nastavení prohlížeče upravit, zadejte např. do internetového vyhledávače „aktivovat do not track“ a připojte jméno prohlížeče.

b.  Prostřednictvím sledování JavaScriptu jsou shromažďovány tyto údaje:

•  požadavek (jméno požadovaného souboru), datum a čas požadavku
•  typ / verze prohlížeče (např. Internet Explorer 11)
•  jazyk prohlížeče (např. čeština)
•  používaný operační systém (např. Windows 10)
•  typ, model a značka přístroje
•  rozlišení obrazovky
•  používané pluginy (např. Flash, Java)
•  předchozí navštívená stránka (tzv. referrer URL)
•  anonymizovaná IP adresa
•  země a region, ze kterého byl požadavek odeslán
•  stahování
•  použité odkazy (kliknutí)
•  počet odeslaných formulářů (v závislosti na cílové definici)

3.  Používání cookies

Při otevírání jednotlivých stránek se pro ulehčení navigace používají takzvané dočasné soubory cookies (označované též jako session cookies). Neobsahují žádné osobní údaje a po ukončení přístupu jsou smazány. Cookies se používají také při použití nákupního košíku a po skončení nákupu jsou rovněž smazány.
Nástroje jako např. Java Applet nebo Active-X-Controls, které umožňují sledovat chování uživatele při přístupu, se nepoužívají. Poštovní a e-mailové adresy, které nám sdělíte v rámci dotazů nebo objednávky informačního materiálu, používáme výhradně pro korespondenci s Vámi resp. pro zaslání vyžádané objednávky.

4.  Zasílání newsletteru

a.  Můžete se přihlásit k odběru jednoho z našich newsletterů, jejichž prostřednictvím Vás informujeme o novinkách a tiskových sděleních Spolkového ministerstva zahraničí a o cestovních a bezpečnostních pokynech.

b.  Přihlášení k odběru jednoho z našich newsletterů probíhá pomocí tzv. postupu double-opt-in. Po přihlášení Vám na zadanou adresu zašleme e-mail, ve kterém Vás požádáme o potvrzení, že si přejete zasílání newsletteru. Teprve po potvrzení odkazu v e-mailu bude Vaše e-mailová adresa uložena pro zasílání newsletterů na dobu využití naší nabídky newsletterů. Zpracování se uskutečňuje na základě Vašeho souhlasu podle čl. 6. odst. 1 písm. a) GDPR. Nepotvrdíte-li svou přihlášku během 24 hodin, Vaše informace budou automaticky smazány.

c.  Svůj souhlas se zasíláním newsletteru můžete kdykoli odvolat a objednávku newsletteru zrušit. Odhlásit se můžete kliknutím na odkaz, který naleznete v každém e‑mailu obsahujícím newsletter.


5.  Používání pluginů sociálních sítí

a.  V současnosti používáme pluginy těchto sociálních sítí: Facebook, Twitter, Instagram a Youtube (Google). Využíváme přitom tzv. dvojí kliknutí. To znamená, že když navštívíte naši stránku, nejsou provozovatelům pluginů zásadně předávány žádné osobní údaje. Pouze kliknete-li na aktivační tlačítko sociálních sítí, budou Vaše osobní údaje poskytnuty danému provozovateli pluginu a u něj uloženy (u amerických provozovatelů v USA). Pluginy sociálních médií používáme proto, aby naše nabídka informací byla díky interakci s Vámi a dalšími uživateli zajímavější. Používání pluginů se řídí právní úpravou čl. 6 odst. 1 písm. e) GDRP ve spojení s § 3 německého zákona o ochraně osobních údajů (Bundesdatenschutzgesetz, BDSG).

b.  Výslovně upozorňujeme na to, že sociální sítě údaje svých uživatelů (např. osobní informace, IP adresy atd.) ukládají a využívají pro obchodní účely v souladu se svými vlastními směrnicemi o používání údajů. O zpracovávání údajů ze strany sociálních sítí se můžete informovat na následujících odkazech:

Facebook, Twitter, Instagram, YouTube (Google).

c.  Nemáme žádný vliv na získávání údajů a jejich další používání ze strany sociálních sítí. Nejsme schopni posoudit, v jakém rozsahu, na jakém místě a po jakou dobu jsou údaje uloženy, do jaké míry sociální sítě plní stávající povinnost údaje mazat, jak jsou údaje vyhodnocovány a propojovány a komu jsou předávány.

d.  Prosíme Vás proto, abyste pečlivě zvážili, jaké osobní údaje dáte k dispozici sociálním sítím prostřednictvím návštěvy naší stránky. Pokud nechcete, aby sociální sítě získávaly na základě Vaší komunikace přes naší stránku osobní údaje, navažte s námi kontakt jiným způsobem, např. prostřednictví kontaktního formuláře na této webové stránce.


6.  Vaše práva

a.  V souvislost se svými osobními údaje máte vůči nám následující práva:

•  právo na přístup k osobním údajům, čl. 15 GDPR
•  právo na opravu, čl. 16 GDPR
•  právo na výmaz („právo být zapomenut“), čl. 17 GDPR
•  právo na omezení zpracování, čl. 18 GDPR
•  právo vznést námitku, čl. 21 GDPR
•  právo na přenositelnost údajů, čl. 20 GDPR

b.  V případě zpracování Vašich osobních údajů na základě Vašeho souhlasu máte právo tento kdykoliv odvolat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním  (čl. 7 odst. 3 GDPR).

c.  Navíc máte právo podat stížnost proti zpracování svých osobních údajů z naší strany u dozorového úřadu na ochranu dat (čl. 77 GDPR).

Na začátek stránky