Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Prohlášení o ochraně osobních údajů

05.12.2017 - Článek

Následující informace vám poskytnou přehled o tom, kdy na této stránce zaznamenáváme jaké údaje a jak s nimi nakládáme.

Spolkové ministerstvo zahraničních věcí a zastupitelské úřady v zahraničí berou ochranu vašich osobních údajů vážně. Následující informace vám poskytnou přehled o tom, kdy na této stránce zaznamenáváme jaké údaje a jak s nimi nakládáme. Je možné, že v rámci dalšího vývoje naší internetové stránky bude zapotřebí toto prohlášení o ochraně osobních údajů upravit. Proto vám doporučujeme si následující informace občas znovu pročíst.


1. Tracking / protokoly

Při každé návštěvě této internetové stránky a při každém stažení souboru se data o přístupu dočasně ukládají a zpracovávají v souboru protokolu.

 

Nástroj pro sledování pohybu návštěvníků na stránce („tracking tool“), který se používá pro analýzu využívání stánky, je nakonfigurován tak, že neprobíhá sběr žádných osobních dat uživatele.

Dále je vaše IP adresa anonymizována, takže uživatele následně nelze dohledat. Poslední oktet IP adresy je vynulován.

Nástroj pro sledování je provozován na vlastních serverech ministerstva v Německu v rámci zabezpečené sítě, která je certifikovaná Spolkovým úřadem pro bezpečnost informačních technologií (BSI). Údaje o sledování pohybu návštěvníků stránky se tedy nemohou dostat mimo tuto zabezpečenou síť.

Kromě toho máte možnost upravit nastavení svého prohlížeče tak, aby vaše návštěva stránky nebyla vůbec zaznamenána a vyhodnocena (nastavení „Do Not Track“). Tímto nastavením prohlížeč signalizuje internetové stránce, zda si uživatel přeje být při návštěvě dané stránky sledován, či nikoliv.

Prostřednictvím sledování JavaScriptu jsou shromažďovány tyto údaje:

•           požadavek (jméno požadovaného souboru), datum a čas požadavku

•           typ / verze prohlížeče (např. Internet Explorer 11)

•           jazyk prohlížeče (např. čeština)

•           používaný operační systém (např. Windows 10)

•           typ, model a značka přístroje

•           rozlišení obrazovky

•           používané pluginy (např. Flash, Java)

•           předchozí navštívená stránka (tzv. referrer URL)

•           anonymizovaná IP adresa

•           země, region a město, ze kterého byl požadavek odeslán

•           stahování

•           použité odkazy (kliknutí)

•           počet odeslaných formulářů (v závislosti na cílové definici)

 

2. Používání Cookies

Při otevírání jednotlivých stránek se pro ulehčení navigace používají takzvané dočasné soubory cookies (označované též jako session cookies). Neobsahují žádné osobní údaje a po ukončení přístupu jsou smazány. Techniky jako např. Java Applet nebo Active-X-Controls, které umožňují sledovat chování uživatele při přístupu, se nepoužívají.


3. Používání dobrovolně poskytnutých údajů

Poštovní a e-mailové adresy poskytnuté v rámci dotazů nebo objednávek informačního materiálu se používají výlučně pro korespondenci s vámi a případně pro zaslání dané objednávky.

 

Pokud je v online rozhraní této internetové stránky k dispozici možnost zadat osobní údaje (e-mailové adresy, jména, adresy), uživatel tyto údaje zadává výslovně dobrovolně. Osobní údaje jsou získávány pouze s vaším vědomím a souhlasem. Vaše údaje ukládáme na zvláště zabezpečených serverech v Německu. Přístup k nim má pouze několik málo osob se zvláštním oprávněním, které se zabývají technickou, obchodní nebo redakční správou serverů.


4. Předávání osobních údajů třetím osobám

Údaje, které byly zaznamenány při přístupu na tuto internetovou stránku nebo byly získány vaším dobrovolným zadáním, jsou předávány třetím osobám pouze, pokud je k tomu Spolkové ministerstvo zahraničních věcí povinno na základě zákona či soudního rozhodnutí nebo pokud je předání údajů nezbytné pro účely právního nebo trestního stíhání v případě napadení internetové infrastruktury Spolkového ministerstva zahraničních věcí.

V případě objednávky publikací sdělíme vaši adresu doručovací službě.

Pro další nekomerční či komerční účely, zejména pak pro reklamní účely, údaje předávány nejsou.


5. Ochrana osobních údajů nezletilých

Osoby mladší 18 let by nám bez svolení rodičů nebo opatrovníků neměly poskytovat žádné osobní údaje.


6. Odkazy na internetové stránky třetích osob

Naše internetové stránky obsahují odkazy na stránky třetích osob. Nemůžeme ovlivnit, zda tito poskytovatelé online obsahu dodržují ochranu osobních údajů.


7. Pokyny k ochraně osobních údajů pro sociální sítě

Spolkové ministerstvo zahraničních věcí bere diskuzi o ochraně osobních údajů na sociálních sítích velmi vážně a žádá vás, abyste si pečlivě ověřili, jaké osobní údaje o využívání naší stránky sociálním sítím poskytujete.

Výslovně upozorňujeme na to, že sociální sítě údaje svých uživatelů (např. osobní informace, IP adresy atd.) v souladu se svými vlastními směrnicemi o používání údajů ukládají a využívají pro obchodní účely. K tomu dochází i ve chvíli, kdy si kliknutím aktivujete na této stránce vložený odběr novinek ze sociálních sítí. O zpracovávání údajů ze strany sociálních sítí se můžete informovat na následujících odkazech: Facebook, Twitter, Youtube (Google).

Spolkové ministerstvo zahraničních věcí nemá žádný vliv na získávání údajů a jejich další používání ze strany sociálních sítí. Nejsme schopni posoudit, v jakém rozsahu, na jakém místě a po jakou dobu údaje budou uloženy, do jaké míry sítě plní stávající povinnost údaje mazat, jak jsou údaje vyhodnocovány a propojovány a komu jsou předávány.

Pokud nechcete, aby sociální sítě získávaly osobní údaje prostřednictvím vaší komunikace s naší stránkou, kontaktujte nás jiným způsobem, např. prostřednictvím kontaktního formuláře na této stránce.8. Vaše práva

Máte právo kdykoliv bezplatně obdržet informace o osobních údajích, které jsme o vás uložili. Kromě toho máte právo na opravu nesprávných údajů. Jakýkoliv již udělený souhlas k použití osobních údajů můžete kdykoliv do budoucna odvolat. Dále můžete vždy odmítnout využívání vašich osobních údajů. Odvolání souhlasů a odmítnutí lze provést elektronicky pomocí e-mailu. Jakmile přestane platit váš souhlas k ukládání osobních údajů, budete mít právo na vymazání již uložených údajů.

 

 

Zde naleznete informace o pověřenci pro ochranu osobních údajů Spolkového ministerstva zahraničních věcí.