Vítejte na stránkách Ministerstva zahraničí

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Článek

Z následujících informací se dozvíte, kdy na této stránce získáváme jaké údaje a jak je využíváme.

Spolkové ministerstvo zahraničí a německé zastupitelské úřady v zahraničí zpracovávají osobní údaje v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR), německým zákonem o ochraně osobních údajů (BDSG) a případně dalšími zvláštními zákonnými předpisy. Chceme Vás informovat o zpracování Vašich osobních údajů a splnit tak povinnost vyplývající z článků 13 a 14 GDPR, proto níže naleznete informace o zpracovávání Vašich osobních údajů v případě, že navštívíte naše webové stránky, že nás kontaktujete (prostřednictvím kontaktního formuláře, e-mailu, telefonicky nebo poštou) nebo se přihlásíte k odběru jednoho z našich newsletterů. 


1.  Základní informace


1.1. Správce pro zpracování a pověřenec pro ochranu osobních údajů

V souladu s § 2 německého zákona o zahraniční službě (GAD) se Spolkové ministerstvo zahraničí (centrála) a zastupitelské úřady v zahraničí považují za jeden spolkový úřad.

Správce pro zpracování osobních údajů v souladu s čl. 4 odst. 7 GDPR je:

Spolkové ministerstvo zahraničí

Werderscher Markt 1

10117 Berlín

Telefon: +49 (0)30 18 17-0  / Konzulární služby: +49 (0)30 18 17-2000

Fax: +49 (0)30 18 17-3402

Kontaktní formulář - konzulární služby

  

Kontaktní údaje pověřence/pověřenkyně Spolkového ministerstva zahraničí pro ochranu osobních údajů:

Pověřenec/pověřenkyně Spolkového ministerstva zahraničí

Spolkové ministerstvo zahraničí

Werderscher Markt

10117 Berlin

Telefon: +49 (0)30 18 17-7099

Fax: +49 (0)30 18 17-5 7099

Kontaktní formulář - pověřenec pro ochranu osobních údajů


V případě dotazů týkajících se ochrany osobních údajů můžete rovněž kontaktovat kontaktní osoby pro ochranu osobních údajů na zastupitelských úřadech v zahraničí. Kontaktní údaje kontaktních osob pro ochranu osobních údajů na zastupitelských úřadech v zahraničí naleznete v zápatí webových stránek daného zastupitelského úřadu.


1.2. Osobní údaje


Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě. Identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje či síťový identifikátor (čl. 4 odst. 1 GDPR).


1.3. Právní základ zpracování osobních údajů


Vaše osobní údaje zpracováváme na základě:

  • čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR, pokud jste udělili souhlas se zpracováním svých osobních údajů (např. přihlášením k odběru newsletteru),
  • čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, pokud je zpracování nezbytné pro splnění smlouvy nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy,
  • čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR, pokud je zpracování nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje,
  • čl. 6 odst. 1 písm. d) GDPR, pokud je zpracování nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů         subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby,
  • čl. 6 odst. 1 písm. e) GDPR ve spojení s § 3 BDSG, pokud je zpracování nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce (např. zodpovězení zaslaných dotazů).  K úkolům Spolkového ministerstva zahraničí a německých zastupitelských úřadů v zahraničí  v rámci styku s veřejností patří zejména práce s veřejností a poskytování informací o Spolkové republice Německo (viz § 1 zákona o zahraniční službě – GAD).


2.  Zpracování dat v souvislosti s návštěvou našich internetových stránek


2.1. Shromažďování dat

Při každé návštěvě uživatele na našich internetových stránkách a při každém stažení souboru se data o přístupu dočasně ukládají a zpracovávají v souboru protokolu.

Nástroj pro sledování pohybu návštěvníků na stránce („tracking tool“) matomo je nakonfigurován tak, že neprobíhá sběr žádných osobních údajů uživatele.

Dále je Vaše IP adresa anonymizována, takže uživatele následně nelze dohledat. Poslední dva oktety Vaší IP adresy jsou vynulovány.

Nástroj pro sledování je provozován na vlastních serverech ministerstva v rámci zabezpečené sítě, která je certifikovaná Spolkovým úřadem pro bezpečnost informačních technologií (BSI). Údaje o sledování pohybu návštěvníků stránky se tedy nemohou dostat mimo tuto zabezpečenou síť.


Kromě toho máte možnost upravit nastavení svého prohlížeče tak, aby Vaše návštěva stránky nebyla vůbec zaznamenána a vyhodnocena (nastavení „Do Not Track“). Tímto nastavením signalizuje prohlížeč nástroji pro sledování, zda si uživatel přeje být při návštěvě dané stránky sledován nástrojem pro sledování, či nikoliv.

Pro informace o tom, jak lze nastavení prohlížeče upravit, zadejte např. do internetového vyhledávače „aktivovat do not track“ a připojte jméno prohlížeče.

Prostřednictvím sledování JavaScriptu jsou shromažďovány tyto údaje:

•  požadavek (jméno požadovaného souboru), datum a čas požadavku

•  typ / verze prohlížeče (např. Firefox 115.0)

•  jazyk prohlížeče (např. čeština)

•  používaný operační systém (např. Windows 11)

•  typ, model a značka přístroje

•  rozlišení obrazovky

•  používané pluginy (např. Flash, Java)

•  předchozí navštívená stránka (tzv. referrer URL)

•  anonymizovaná IP adresa

•  země a region, ze kterého byl požadavek odeslán

•  stahování

•  použité odkazy (kliknutí)

•  počet odeslaných formulářů (v závislosti na cílové definici)


2.2  Používání session cookies

Při otevírání jednotlivých stránek se pro ulehčení navigace používají takzvané dočasné soubory cookies (označované též jako session cookies). Neobsahují žádné osobní údaje a po ukončení přístupu jsou smazány. Cookies se používají také při použití nákupního košíku a po skončení nákupu jsou rovněž smazány.


Nástroje jako např. Java Applet nebo Active-X-Controls, které umožňují sledovat chování uživatele při přístupu, se nepoužívají.


2.3.  Používání pluginů sociálních sítí

V současnosti používáme pluginy těchto sociálních sítí: Facebook, Twitter, Instagram a Youtube (Google). Využíváme přitom tzv. dvojí kliknutí. To znamená, že když navštívíte naši stránku, nejsou provozovatelům pluginů zásadně předávány žádné osobní údaje. Pouze kliknete-li na aktivační tlačítko sociálních sítí, budou Vaše osobní údaje poskytnuty danému provozovateli pluginu a u něj uloženy (u amerických provozovatelů v USA). Pluginy sociálních médií používáme proto, aby naše nabídka informací byla díky interakci s Vámi a dalšími uživateli zajímavější.

Výslovně upozorňujeme na to, že sociální sítě údaje svých uživatelů (např. osobní informace, IP adresy atd.) ukládají a využívají pro obchodní účely v souladu se svými vlastními směrnicemi o používání údajů. O zpracovávání údajů ze strany sociálních sítí se můžete informovat na následujících odkazech:


Facebook, Twitter, Instagram, YouTube (Google).


Nemáme žádný vliv na získávání údajů a jejich další používání ze strany sociálních sítí. Nejsme schopni posoudit, v jakém rozsahu, na jakém místě a po jakou dobu jsou údaje uloženy, do jaké míry sociální sítě plní stávající povinnost údaje mazat, jak jsou údaje vyhodnocovány a propojovány a komu jsou předávány.


Na začátek stránky