Vítejte na stránkách Ministerstva zahraničí

Stáž v Německém spolkovém sněmu (IPS)

Deutscher Bundestag

Deutscher Bundestag, © Tereza Svobodová

Článek

Německý spolkový sněm Vás zve společně se Svobodnou univerzitou Berlín, Humboldtovou univerzitou Berlín a Technickou univerzitou Berlín k Mezinárodnímu stipendijnímu pobytu v parlamentu (IPS) na pět měsíců do Berlína. IPS se obrací na vysoce kvalifikované mladé ženy a muže, zajímající se o politiku, kteří mají vůli vrátit se po skončení programu do své vlasti a aktivně a zodpovědně se spolupodílet na demokratické budoucnosti své země. Německý spolkový sněm, německý parlament, dává příležitost mladým lidem, aby se během třináctitýdenní práce u jednoho z poslanců Spolkového sněmu seznámili s německým parlamentním systémem, poznali procesy politického rozhodování a získali praktické zkušenosti z oblasti práce parlamentu. Stipendisty bude vybírat nezávislá výběrová komise Německého spolkového sněmu.

Předpoklady
- české státní občanství
- ukončené vysokoškolské studium
- velmi dobré znalosti německého jazyka (min. B2 dle SERR)
- znalosti německé politiky, společnosti a dějin
- věk méně než 30 let na začátku stipendijního pobytu

Stipendium
- 700 € měsíčně
- ubytování zdarma
- náklady na pojištění a cestovné

Výběrové řízení se vypisuje každoročně na jaře. Uzávěrka přihlášek je zpravidla na konci července. Výběr uchazečů probíhá během podzimu. Stipendijní pobyt začíná 1. března následujícího roku a končí 31. července.

Dotazy k programu i přihlašování do něj Vám rádi zodpoví pracovníci velvyslanectví.
Kontakt: presse@prag.diplo.de

Více informací včetně přihlášky naleznete na stránkách www.bundestag.de

Informace o stáži, výběrovém řízení a zkušenostech účastníků z České republiky nalezente na webu spolku českých alumni www.ips-alumni.cz

Na začátek stránky