Vítejte na stránkách Ministerstva zahraničí

Česko-německý strategický dialog o budoucnosti Evropy, bezpečnosti a migraci

31.05.2018 - Tisková zpráva

Praha 31.5.2018.  Budoucnost EU, společná zahraniční a bezpečnostní politika, vnitřní bezpečnost a migrace – vysocí představitelé Německa a České republiky budou 1. června v Praze diskutovat o těchto společných úkolech a výzvách pro utváření Evropy. Chtějí tím rozvinout další impulzy pro bilaterální spolupráci a společnou evropskou agendu. Akce se zároveň zúčastní asi 50 vybraných zástupců občanské společnosti, kteří reprezentují především Česko-německé diskusní fórum.


Pod vedením státního tajemníka pro evropské záležitosti na Úřadu vlády Aleše Chmelaře a vedoucího odboru pro evropské záležitosti na Spolkovém ministerstvu zahraničí Martina Kotthause pokračují zástupci obou vlád v bilaterálním dialogu o evropských otázkách. Ten se koná po letech 2016 a 2017 již potřetí a stal se mezitím pevnou součástí meziresortního strategického dialogu, který poskytuje od roku 2015 pevný rámec pro česko-německou mezivládní spolupráci.


Koordinátoři Strategického dialogu, velvyslanec Christoph Israng a náměstek ministra zahraničních věcí Jakub Dürr, akci zahájí. Spolupředsedové Rady Česko-německého diskusního fóra Libor Rouček a Christian Schmidt budou moderovat tři debaty k následujícím tématům: (1) Budoucnost Evropské unie; (2) Společná zahraniční a bezpečnostní politika; (3) Vnitřní bezpečnost a migrace. Za účasti cca 50 expertů z občanské společnosti představí zástupci vlád své postoje k aktuálním evropským klíčovým tématům, identifikují jak rozdíly, tak i vzájemné shody, a rozvinou společné podněty pro diskusi o budoucnosti EU.


Akce se uskuteční ve spolupráci Úřadu vlády České republiky, ministerstev zahraničí obou zemí a Česko-německého Fondu budoucnosti. Ten oslaví 1. až 2. června v Praze 20 let své existence. Od roku 1998 prostřednictvím asi 10 000 spolufinancovaných projektů podpořil a umožnil porozumění mezi Němci a Čechy, zvláště v oblasti kultury, vzdělávání a vědy.


Akce není určena pro média.

Na začátek stránky