Vítejte na stránkách Ministerstva zahraničí

„Živá paměť“ slaví výročí své existence: 15 let hájí zájmy přeživších nacistického bezpráví a bojuje proti zapomínání

04.06.2018 - Tisková zpráva

Praha 7. 6. 2018 Obecně prospěšná společnost Živá paměť slaví 15 let své existence – 15 let, během nichž se úspěšně zasazovala o zájmy obětí nacismu a pracovala na tom, abychom nezapomínali na nespravedlnosti způsobené nacistickým režimem. U příležitosti výročí pořádá Velvyslanectví Spolkové republiky Německo a Živá paměť dne 7. června 2018 v prostorách velvyslanectví slavnostní koncert. Mezi hosty budou nejen přeživší, ale také osobnosti, které podporovaly vznik a činnost Živé paměti, i zástupci německých iniciativ zabývajících se odškodněním v České republice.


Bezprostředně před začátkem akce (13:00 hod.) proběhne na německém velvyslanectví tisková konference, při níž se bude možné dozvědět více o činnosti Živé paměti a o jejím výročí.


Živá paměť o.p.s. byla založena v roce 2003 pracovníky Kanceláře pro oběti nacismu při Česko-německém fondu budoucnosti. Cílem společnosti bylo a i po 15 letech zůstává zlepšovat životní podmínky přeživších obětí nacismu a zároveň udržovat vzpomínku na hrůzy nacistického režimu živou.


V současnosti provozuje Živá paměť jedno poradenské místo a pět kontaktních center pro oběti nacismu a na podporu mezigeneračního dialogu. Tato místa nabízejí přeživším i terapeutické služby. Zaznamenáváním a zpracováváním vzpomínek pamětníků, výstavami fotografií nebo portréty zpracovanými formou audio- nebo videozáznamů se Živá paměť snaží uchovávat památku obětí nacistické nadvlády a připomínat její následky. Pomocí vzdělávacích projektů pro české školy a prostřednictvím internetové platformy umožňuje také mladším generacím uvědomovat si svou historickou odpovědnost.


Velmi důležitou pro činnost Živé paměti je přitom podpora z Německa – prostřednictvím dobrovolníků, kteří obětem nacismu v České republice pomáhají, a dlouholeté finanční projektové podpory ze strany německé nadace Erinnerung, Verantwortung und Zukunft („Připomínka, odpovědnost a budoucnost“). Nadace EVZ byla založena v roce 2000 a od německé spolkové vlády a německých firem získala prostředky v celkové výši 5,2 mld. eur, které byly určeny na odškodnění někdejších nuceně nasazených ze střední a východní Evropy. Od roku 2007 se soustředí na mezinárodní projekty zaměřující se na usmíření a podporu, mezi jinými i na Živou paměť.


Koncertu a slavnostní akce se dne 7. června na české i německé straně zúčastní vysoce postavené osobnosti. Akci zahájí velvyslanec Dr. Christoph Israng. Práci Živé paměti jakožto partnera  nadace v České republice ocení předseda představenstva EVZ Dr. Andreas Eberhardt. Společně s Darinou Sedláčkovou, předsedkyní správní rady Živé paměti, a s bývalým velvyslancem Janem Sechterem, dřívějším zvláštním zmocněncem ministerstva zahraničí pro otázky odškodňování a toho času poradcem předsedy poslanecké sněmovny, se pak pamětníci ohlédnou 15 let nazpět do doby založení Živé paměti.


Kromě posledních žijících pamětníků nacistického bezpráví jsou mezi pozvanými hosty i členové diplomatických sborů, zástupci státních institucí, Židovské obce, Českého svazu bojovníků za svobodu a Institutu Terezínské iniciativy. Pozváni jsou také zástupci institucí, které se v Česku zabývají systematickým zpracováváním a vědeckým zkoumáním nacismu a zástupci dalších neziskových organizací a médií.


Koncert je nejen slavnostní akcí, ale i důležitým signálem, že naše společnost nezapomíná na neuvěřitelné utrpení lidí pronásledovaných nacistickým režimem. Zároveň je důkazem toho, že nám současná situace těchto lidí není lhostejná. Hudební program, který si pro tento koncert nastudovali studenti a pedagogové HAMU, je rovněž výrazem zájmu, respektu a úcty následujících generací vůči přeživším i vůči těm, kteří pronásledování během doby nacismu nepřežili. – Koncert se uskuteční za podpory Nadace EVZ a německého velvyslanectví.

 

Na začátek stránky