Vítejte na stránkách Ministerstva zahraničí

Shromáždění německých spolků v České republice uspořádalo konferenci o proměnách němčiny

Velvyslance Israng, prezident Shromáždění německých spolků v ČR Martin Dzingel, Spolkový zmocněnec pro otázky vysídlenců a národnostních menšin, Prof. Dr Bernd Fabritius., © Landesecho

Článek

Dne 12. října 2018 se v sídle Ministerstva zahraničí, Černínském paláci, konala česko-německá konference s názvem „1918–2018: Proměna němčiny jako menšinového jazyka v českém školství“.

Dne 12. října 2018 se v sídle Ministerstva zahraničí, Černínském paláci, konala česko-německá konference s názvem „1918–2018: Proměna němčiny jako menšinového jazyka v českém školství“. Konferenci zorganizovalo Shromáždění německých spolků v České republice ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí ČR.


Zúčastnila se jí celá řada významných hostů jako Spolkový zmocněnec pro otázky vysídlenců a národnostních menšin, Prof. Dr. Bernd Fabritius či německý a rakouský velvyslanec v České republice. Centrální otázkou bylo, proč je o výuku němčiny na českých školách stále malý zájem, když je součástí společných dějin a společné komunikace.


Kontroverzní diskuze se rozvinula kolem názoru, zda by v zemi jako je Česko, která má dva německy mluvící sousedy, neměla být němčina důležitější cizí řeč než angličtina. Mezi účastníky panovala shoda, že by se o tom mělo diskutovat se zástupci Ministerstva školství ČR v souvislosti s úpravou Rámcového vzdělávacího programu.


Na začátek stránky