Vítejte na stránkách Ministerstva zahraničí

Vyhlášení ceny „Johnnyho“ Kleina 2018

Vyhlášení ceny „Johnnyho“ Kleina 2018

Vyhlášení ceny „Johnnyho“ Kleina 2018, © Německé velvyslanectví

Článek

V Šumperku byla 24. listopadu předána již podruhé cena „Johnnyho“ Kleina. Ta je oceněním za novinářské, publicistické a populárně naučné příspěvky prohlubující česko-německé porozumění.

Hans „Johnny“ Klein, po němž je cena pojmenována, byl šumperský rodák, který se stal politikem a mluvčím vlády ve Spolkové republice Německo a který se vždy zasazoval o sblížení mezi Čechy a Němci.

Zcela v tomto duchu je cena „Johnnyho“ Kleina udělována jako ocenění pro novináře a vědce, kteří rozšiřují vědomosti Čechů a Němců o sobě navzájem, podporují vzájemné porozumění v Evropě a zároveň reflektují roli německé menšiny v Čechách jakožto důležitého mostu mezi oběma zeměmi.

Letošní laureáti, novináři Jürgen Osterhage a Kilian Kirchgeßner, se o první cenu dělí. Osterhageho videoreportáž „Domov s překážkami – Německá menšina v Čechách“ („Heimat mit Hindernissen – Die deutsche Minderheit in Tschechien“) se zabývá otázkou, do jaké míry se německá menšina v Čechách vnímá ještě jako německá, jak se toto kulturní chápání projevuje v každodenním životě a s jakými reakcemi se setkává na straně Čechů. Kirchgeßnerova audioreportáž „Odkaz“ („Vermächtnis“) pak vybízí ke srovnání dob minulých se současnou situací z různých pohledů – z perspektivy Čecha i Němce. Příspěvek pojednává o ochotě vést konstruktivní dialog zaměřený do budoucnosti.

Cenu pro mladé novináře získala za svůj článek „Lepší než koukat do mobilu“ („Besser als auf Handy zu schauen“) Lucie Römer. Její příspěvek podle vyjádření poroty skvěle vystihuje funkci německé menšiny jakožto mostu mezi oběma národy.

Na začátek stránky