Vítejte na stránkách Ministerstva zahraničí

Vyhodnocení po čtyřech letech: Česko-německý strategický dialog spoluutváří bilaterální vztahy a přináší důležité podněty pro budoucnost Evropské unie a transatlantické bezpečnosti.

Tisková zpráva

Praha 21. června 2019: Na Velvyslanectví České republiky a Spolkovém ministerstvu zahraničních věcí v Berlíně 17. června proběhla druhá evaluace Česko-německého strategického dialogu, která dokládá intenzitu spolupráce zapojených ministerstev a míru vzájemné důvěry. Mezivládní dialog se v uplynulém období tematicky rozšířil, rozpracoval nová stěžejní témata bilaterálních vztahů a výrazněji se orientoval také na řešení dlouhodobých a evropských otázek.

Strategický dialog, vyhodnocení, Spolkové ministerstvo zahraničí, Berlín 2019
Strategický dialog, vyhodnocení, Spolkové ministerstvo zahraničí, Berlín 2019© MZV

Obě země například svým společným zapojením do bojového uskupení „posílené předsunuté přítomnosti“ v Litvě přispívají významnou měrou k posilování evropského pilíře Severoatlantické aliance. V oblasti evropské migrační politiky je příkladem konstruktivní spolupráce v zahraničí společný projekt na pomoc uprchlíkům v Jordánsku. Z Pražské deklarace o lesích vznikla celoevropská síť INTEGRATE pro udržitelné lesní hospodářství. Silnější propojení potenciálu obou zemí v oblasti výzkumu a inovací například na poli nanotechnologií podporuje konkurenceschopnost celého regionu střední Evropy.

Bilaterální spolupráce vytváří také přímo patrnou přidanou hodnotu pro občany obou zemí a přispívá ke zviditelnění Strategického dialogu pro širokou veřejnost. Příkladem jsou opatření a společný postup v oblasti drogové prevence, záchranných služeb, činnosti úřadů práce nebo jazykové výuky v obou sousedních zemích.

Na základě kladných výsledků doporučují koordinátoři Strategického dialogu jeho pokračování i v následujících dvou letech. Nově byly založeny dvě pracovní skupiny zabývající se otázkami energetiky a vnitřní bezpečnosti. „Dialog s naším partnerem dosáhl znamenitých výsledků a také výhled na další připravované záměry je slibný,“ uvedl velvyslanec Dr. Christoph Israng.

Na základě společného prohlášení o Strategickém dialogu, které podepsali ministři zahraničí obou zemí 3. července 2015, zřídila ministerstva obou vlád doposud jedenáct pracovních skupin na podporu společných záměrů: zahraniční a evropská politika; kultura, jazyk a mládež; pracovní trh a duální vzdělávání; výzkum a vývoj; ochrana životního prostředí; transport a doprava; zdravotnictví a drogy; obranná a bezpečnostní politika; venkov; energetika a vnitřní bezpečnost. Koordinaci Strategického dialogu zajišťují společně německý velvyslanec v Praze, Dr. Christoph Israng, a ředitel Odboru států střední Evropy českého ministerstva zahraničí, Tomáš Kafka. Každé dva roky probíhá vyhodnocení výsledků a vývoje pracovních skupin.


Na začátek stránky