Vítejte na stránkách Ministerstva zahraničí

Projev spolkové kancléřky Dr. Angely Merkelové ze dne 18. 3. 2020 k opatření proti šíření koronaviru.

Coronavirus - Merkel hält Fernsehansprache

dpatopbilder - HANDOUT - 18.03.2020, Berlin: Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) aufgenommen bei der Aufzeichnung einer Fernsehansprache im Bundeskanzleramt zum Verlauf der Corona-Pandemie. Foto: Steffen Kugler/Bundesregierung /dpa - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung und nur mit vollständiger Nennung des vorstehenden Credits +++ dpa-Bildfunk +++, © Bundesregierung

Článek

Link k YouTube videu s českými titulky:  https://t1p.de/mneg

- Za spolupráci na překladu a povolení ke sdílení videa  děkujeme Jánu Michalčákovi. -

Vážení spoluobčané,

koronavirus v současné době dramaticky proměňuje život v naší zemi. Naše představa o tom, co je normální, jak má vypadat veřejný život a společenské soužití – to všechno nyní prochází zkouškou, jako nikdy předtím.

Miliony z vás nemohou do práce, vaše děti nemohou do školy či školky, divadla, ani kina a obchody jsou zavřené a – co je možná nejtěžší – nám všem chybí setkání, která jsou jinak samozřejmá. V takovéto situaci má každý z nás přirozeně spoustu otázek a starostí o to, jak to bude dál.

Dnes se na vás obracím tímto neobvyklým způsobem, protože vám chci říci, čím se já jakožto spolková kancléřka a všichni mí kolegové ve spolkové vládě v této situaci řídíme. K otevřené demokracii patří, abychom politická rozhodnutí činili transparentně a vysvětlovali je. Abychom naše činy co nejlépe odůvodňovali a komunikovali je tak, aby byly pochopitelné.

Pevně věřím, že tento úkol zvládneme, pokud jej všichni občané budou vnímat jako svůj vlastní.

Proto mi dovolte říci: Situace je vážná. Proto ji berte vážně. Od doby německého sjednocení, ba dokonce od druhé světové války se naše země nesetkala s žádnou jinou výzvou, při které by tolik záleželo na solidární spolupráci nás všech.

Chtěla bych vám vysvětlit, kde se v epidemii momentálně nacházíme, co federální vláda a spolkové země dělají pro to, abychom všechny v naší společnosti ochránili a omezili ekonomické, společenské a kulturní škody. Chci vám ale rovněž říci, proč k tomu potřebujeme vás všechny a co může udělat každý jednotlivec.

K epidemii: Vše, co vám nyní řeknu, vychází z průběžných porad mezi spolkovou vládou a experty z Institutu Roberta Kocha a ostatními vědci a virology. Na celém světě probíhá na plné obrátky výzkum, ale zatím na koronavir neexistuje ani léčba, ani očkovací látka.

Dokud tomu tak bude, zbývá nám jediné. A právě to je cílem všech našich snah: Zpomalit šíření viru, protáhnout ho na dobu několika měsíců, a tím získat čas. Čas na to, aby vědci mohli vyvinout lék a očkovací látku. Ale především také čas na to, aby ti, kteří se virem nakazí, mohli dostat tu nejlepší možnou lékařskou péči.

Německo má vynikající zdravotní systém, možná jeden z nejlepších na světě. To nám může dodávat optimismus. Ale i naše nemocnice by byly naprosto přetížené, kdyby museli v rychlém sledu přijmout příliš mnoho pacientů s těžkým průběhem infekce koronavirem.

Nejde jen o abstraktní čísla v jakési statistice, jde o otce a dědečky, o matky a babičky, o partnerky a partnery. Jde o lidi. A v naší společnosti se počítá každý život a každý člověk.

Při této příležitosti bych se především chtěla obrátit na všechny, kteří pracují jako lékaři, ošetřovatelé či na ostatních pozicích v našich nemocnicích a vůbec ve zdravotnictví. Právě vy pro nás stojíte v tomto boji v té nejpřednější linii. Vy jako první potkáváte nemocné a vidíte, jak těžký je někdy průběh jejich onemocnění. A každý den jdete zas a znovu do práce a jste tam pro ostatní. To, co pro nás děláte, má obrovský význam a já vám za to z celého srdce děkuji.

Jde o to virus na jeho cestě Německem zpomalit. A přitom musíme, což je existenciálně důležité, trvat na jednom: co možná nejvíce utlumit veřejný život. Samozřejmě s rozumem a přiměřeně, protože stát bude nadále fungovat, nadále bude samozřejmě zajištěno zásobování a chceme udržet co možná nejvíce ekonomických aktivit.

Ale všechno, co by mohlo lidi ohrozit, všechno, co by mohlo uškodit jednotlivcům, ale i celé společnosti, musíme nyní zredukovat. Musíme co možná nejvíce minimalizovat riziko, že jeden člověk nakazí druhého.

Uvědomuji si, jak dramatická ta omezení už nyní jsou. Žádné veřejné akce, veletrhy, koncerty, a především žádná škola, univerzita, školka, žádné hraní si na dětském hřišti. Uvědomuji si, jak moc tyto uzavírky, na kterých se federální vláda shodla se spolkovými zeměmi, zasáhnou do našeho života i demokratického fungování naší společnosti. Jedná se o omezení, která jsme v Německu ještě nikdy nezažili.

Chtěla bych vás ujistit, že pro někoho jako já, pro něhož je svoboda cestování a pohybu jedním z těžce vybojovaných práv, jsou podobná omezení ospravedlnitelná jen v absolutní nouzi. V demokratickém státě by neměla být nikdy přijímána lehkovážně a měla by být vždy pouze dočasná. Ale momentálně se bez nich neobejdeme, abychom zachránili životy.

Právě z tohoto důvodu byly na začátku týdne zpřísněny hraniční kontroly a omezen vstup do několika našich nejdůležitějších sousedních zemí.

Pro ekonomiku – pro velké firmy, stejně jako pro malé provozy, pro obchody, restaurace či živnostníky – je to už nyní velmi těžké. Následující týdny budou ještě těžší. Ubezpečuji vás, že spolková vláda dělá vše, co může, pro to, aby omezila ekonomické dopady a především ochránila pracovní místa.

Můžeme a budeme nasazovat všechny prostředky, které budou třeba, abychom našim firmám a zaměstnancům při této těžké zkoušce pomohli.

A všichni se můžou spolehnout, že zásobování potravinami bude zajištěno za všech okolností. I když se v jeden den regály v obchodech vyprázdní, budou zase doplněny. Všem zákazníkům v supermarketech chci říci, že mít zásoby je smysluplné. Tak tomu koneckonců bylo vždy. Ale s mírou. Křečkovat, jako kdyby už nikdy neměly být žádné potraviny, je nesmyslné a v neposlední řadě zcela nesolidární.

Dovolte mi na tomto místě poděkovat rovněž lidem, kterým se děkuje jen velmi málo. Těm, kdo v těchto dnech sedí u pokladen v supermarketech nebo doplňují zboží. Ti momentálně dělají jednu z nejtěžších prací vůbec. Děkuji vám, že tu jste pro své spoluobčany a že udržujete obchody v běhu.

Nyní k tomu, co dnes považuji za nejnaléhavější. Všechna státem přijatá opatření by přišla vniveč, kdybychom proti příliš rychlému šíření viru nenasadili ten nejúčinnější prostředek. A tím jsme my sami. Stejně tak, jako může být virem zasažen bez rozdílu každý z nás, musí také každý z nás pomáhat. V první řadě tím, že budeme brát vážně to, o co tu dnes jde. Nesmíme propadat panice, ale nikdo si zároveň ani na chvíli nesmí myslet, že na něm nezáleží. Nikdo není postradatelný. Záleží na každém z nás, je potřeba naše společné úsilí.

Epidemie nám ukazuje, jak zranitelní všichni jsme, jak závislí jsme na ohleduplném chování druhých, ale také to, jak se můžeme společným chováním chránit a vzájemně si dávat sílu.

Na každém záleží. Nejsme odsouzeni k tomu, abychom šíření viru jen pasivně přihlíželi. Máme proti němu prostředek, a sice musíme si z ohleduplnosti udržovat odstup od ostatních. Rady virologů jsou jednoznačné: už žádné podávání ruky, důsledně a často si mýt ruce, udržovat od ostatních odstup alespoň metr a půl, pokud možno se úplně vyhýbat kontaktu s těmi úplně nejstaršími, protože právě ti jsou nejvíce ohrožení.

Vím, jak složité je to, co se po nás požaduje. Právě v časech nouze si chceme být co možná nejblíž. Náklonnost si spojujeme s fyzickou blízkostí nebo dotykem. Nicméně v tuto chvíli je správným přístupem bohužel úplný opak. Všichni musíme pochopit, že momentálně je výrazem starostlivosti jedině odstup.

Dobře míněná návštěva, cesta, která nemusela být, to všechno může být zdrojem nákazy a od toho všeho bychom nyní měli upustit. Je dobrý důvod, proč experti říkají, že by se prarodiče a vnoučata nyní neměli stýkat.

Kdo se vyhýbá nepotřebným setkáním, pomáhá všem, kteří se v nemocnicích musí každým dnem starat o více a více případů. Právě tak zachraňujeme životy. Pro mnohé z nás to bude obtížné, a proto je také důležité, abychom nikoho nenechali na holičkách, abychom se starali o ty, kteří potřebují útěchu a podporu. Jako rodina a společnost najdeme jistě jiné formy, jak se vzájemně podporovat.

Již nyní existuje mnoho kreativních způsobů, jak čelit viru a jeho společenským dopadům. Už dnes některá vnoučata svým prarodičům nahrávají zvukové zprávy, aby se necítili sami.

Všichni musíme najít způsoby, jak dávat najevo náklonnost a přátelství: přes Skype, telefonáty, e-maily a možná zase i prostřednictvím dopisů, pošta přeci stále funguje. Slýcháme o skvělých příkladech sousedské výpomoci starším občanům, kteří si sami nedojdou na nákup. Jsem si jistá, že je ještě mnoho dalších možností a že jako společnost ukážeme, že v tom nikoho nenecháme.

Apeluji na vás, abyste dodržovali pravidla, která nyní platí. Jako spolková vláda budeme neustále prověřovat, jaká opatření by se mohla zmírnit, ale také, jaká by ještě byla zapotřebí.

Nacházíme se v dynamické situaci a přistupujeme k ní s otevřenou hlavou tak, abychom ji kdykoliv přehodnotit a případně reagovat novými nástroji, které vám pak také vysvětlíme.

Proto vás chci poprosit: nevěřte fámám, ale pouze oficiálním sdělením, která rovněž vždy překládáme do mnoha jazyků.

Jsme demokratickou zemí. Nežijeme v útlaku, ale žijeme ze společného vědění a spolupráce. Je před námi historický úkol a zvládnout jej můžeme jedině společně.

Že tuto krizi překonáme, jsem si naprosto jistá. Ale jak velké budou oběti? Kolik milovaných ztratíme? To máme z velké části ve vlastních rukou. Nyní můžeme všichni společně a s rozhodností reagovat. Můžeme současná omezení přijmout a stát jeden při druhém.

Tato situace je vážná a její vývoj je otevřený.

To znamená, že se bude vyvíjet také podle toho, jak disciplinovaně každý z nás bude dodržovat pravidla a chovat se podle nich.

Ačkoliv jsme se s ničím takovým ještě nikdy nesetkali, musíme ukázat, že jednáme srdečně a rozumně, a tím zachránit životy. Bez výjimky záleží na každém jedinci, záleží na nás všech.

Dávejte na sebe a na své milované pozor. Děkuji vám.


- Za spolupráci na překladu a povolení ke sdílení videa  děkujeme Jánu Michalčákovi. - https://t1p.de/mneg

Na začátek stránky