Vítejte na stránkách Ministerstva zahraničí

Usnesení spolkové vlády ze dne 22. března 2020

22.03.2020 - Článek

Spolková vláda přijala dne 22. března 2020 společně se spolkovými zeměmi následující usnesení proti šíření koronaviru (SARS-CoV-2). Čtěte podrobné informace zde.

Tisková zpráva

22. března 2020

Jednání spolkové kancléřky Merkelové s ministerskými předsedkyněmi a předsedy spolkových zemí o koronaviru.

Spolková kancléřka a ministerské předsedkyně a předsedové spolkových zemí přijímají následující usnesení:

Razantní šíření koronaviru (SARS-CoV-2) v uplynulých dnech v Německu vzbuzuje obavy. Musíme učinit vše pro to, abychom zamezili nekontrolovanému nárůstu počtu nakažených a zachovali funkčnost našeho zdravotnického systému. K tomuto účelu je rozhodující snížení kontaktů mezi lidmi.

Spolková vláda a spolkové země se shodly na rozšíření pokynů k omezení sociálních kontaktů schválených dne 12. března:

  1. Občané jsou nabádáni k tomu, aby kontakty s ostatními lidmi kromě příslušníků vlastní domácnosti omezili na absolutně nezbytné minimum.
  2. Tam, kde to je možné, je na veřejnosti nutné od ostatních osob než od těch, které jsou uvedeny v odstavci I, dodržovat minimální odstup 1,5 m.
  3. Pobyt ve veřejném prostoru je povolen pouze samostatně, s jednou osobou, která nežije ve stejné domácnosti, nebo ve společnosti příslušníků vlastní domácnosti.
  4. Nadále samozřejmě zůstávají umožněny cesty do zaměstnání, cesty za účelem nutné péče, nákupů, návštěv lékaře, účasti na jednáních, nutných schůzek a zkoušek či pomoci ostatním, jakož i individuální sport a pohyb na čerstvém vzduchu a ostatní nutné činnosti.
  5. Skupinové oslavy osob na veřejných prostranstvích, v bytech či soukromých zařízeních jsou s ohledem na vážnou situaci v naší zemi nepřijatelné. Přestupkové správní orgány a policie budou dodržování opatření na omezení kontaktů sledovat a případná porušení sankcionovat.
  6. Gastronomická zařízení budou uzavřena. Výjimku tvoří dovážka a vyzvedávání pokrmů určených k domácí konzumaci.
  7. Provozovny v oblasti péče o tělo stejně jako kadeřnictví, kosmetická studia, masážní salony, tetovací studia a podobné provozovny budou uzavřeny, protože v těchto oborech je nezbytná fyzická blízkost osob. Poskytování péče, která je nezbytná ze zdravotních důvodů, zůstává nadále umožněno.
  8. Ve všech provozovnách a zejména v těch, které jsou navštěvovány veřejností, je důležité dodržování hygienických předpisů a uplatňování ochranných opatření pro pracovníky i návštěvníky.
  9. Tato opatření budou platit po dobu minimálně dvou týdnů.

Spolková vláda a spolkové země budou při realizaci těchto omezení i při posuzování jejich účinnosti úzce spolupracovat. Další opatření vycházející z regionálních specifik nebo epidemiologické situace v jednotlivých spolkových zemích a jejich krajích jsou nadále možná.

Spolková vláda a spolkové země si uvědomují, že tato opatření mají významné dopady. Jsou nicméně nutná a s ohledem na zdraví obyvatelstva, které je ve veřejném zájmu zapotřebí chránit, přiměřená.

Spolková kancléřka a ministerské předsedkyně a předsedové spolkových zemí děkují zejména pracovníkům působícím ve zdravotním systému, veřejné službě a odvětvích, které zajišťují chod každodenního života, jakož i všem občanům za jejich smysl pro odpovědnost a připravenost dodržovat uvedená pravidla v zájmu dalšího zpomalení šíření koronaviru.

 

Na začátek stránky