Vítejte na stránkách Ministerstva zahraničí

Dva občané města Brna obdrželi vysoká vyznamenání Spolkové republiky Německo za zásluhy o česko-německé smíření

03.07.2020 - Tisková zpráva

Praha/Brno 29. června 2020: Německý velvyslanec, Dr. Christoph Israng, dnes na brněnské Masarykově univerzitě předal vysoká vyznamenání Spolkové republiky Německo za zásluhy o česko-německé smíření dvěma brněnským občanům.

Medaili za zásluhy Spolkové republiky Německo obdržela paní Kitty Galda za své úsilí o zachování německé kultury a za smíření Čechů a Němců. Paní Galda je přeživší holocaustu ze Znojma, většina jejích rodinných příslušníků se stala obětí holocaustu. Navzdory této ztrátě a těžké, ponižující práci během nacismu se zasazovala o německou menšinu v brněnském regionu. Stále je aktivní členkou Německého kulturního sdružení regionu Brno. Díky své povaze a angažovanosti se stala klíčovou osobností pro chod sdružení. Vzhledem k jejím velmi bolestným vzpomínkám na dětství je pro ni smíření a soužití Čechů a Němců srdeční záležitostí.

Kříž za zásluhy se stuhou Spolkové republiky Německo obdržel vyučující germanistiky a místopředseda Německého kulturního sdružení regionu Brno, Dr. Zdeněk Mareček. Vzhledem ke své dvojroli vyučujícího germanistiky a místopředsedy sdružení se aktivně zasazuje o spolupráci německé menšiny a Masarykovy univerzity v Brně.

Vyznamenán byl mimo jiné za své úsilí o maximální možné smíření a pokojnou budoucnost Čechů a Němců. Dále se také významně zasloužil o česko-německé porozumění a uchování památky na společné dějiny Čechů, Němců a Židů, jakož i o zachování a zkoumání německého kulturního dědictví na Moravě.

Velvyslanec Israng při této příležitosti řekl: „Velmi mě potěšilo, že jsem mohl těmto dvěma osobnostem česko-německého života na Moravě předat vysoká vyznamenání prezidenta

Na začátek stránky