Vítejte na stránkách Ministerstva zahraničí

Kříž za zásluhy se stuhou pro Martina Dzingela

Christoph Israng a Martin Dzingel

Christoph Israng a Martin Dzingel, © Německé velvyslanectví

Tisková zpráva

Praha 23. září 2020: Pan Martin Dzingel, prezident Shromáždění německých spolků v České republice, z.s., byl za svoje zásluhy o česko-německé vztahy vyznamenán Křížem za zásluhy se stuhou Záslužného řádu Spolkové republiky Německo. Německý velvyslanec v Praze Dr. Christoph Israng mu toto vyznamenání předal 23. září 2020 na německém velvyslanectví v Praze.

Martin Dzingel (* 1975) se narodil v Horním Městě v Jeseníkách do německé rodiny. Už od mládí se angažuje v záležitostech německé menšiny v České republice. V roce 1992 se stal členem sdružení Svaz Němců Severní Moravy – Orlické hory. Je zakladatelem mládežnické a kulturní organizace JUKON. V roce 1998 byl zvolen do předsednictva Shromáždění, největší zastřešující organizace německé menšiny v České republice, od roku 2001 je jejím jednatelem a od roku 2010 také jejím čestným prezidentem. Velmi aktivně zastupuje zájmy německé menšiny v České republice. Zároveň se neustále snaží o porozumění s většinovou společností, díky čemuž je jako občan České republiky jejím aktivním členem.

V rámci své funkce se pan Dzingel zasazuje především o podporu a zachování německého jazyka a kultury mezi mladými lidmi. Napříč generacemi se snaží vzbudit zájem o setkávání Čechů a Němců, čímž podporuje snahu o česko-německé porozumění.

Je rovněž jedním z organizátorů „Ceny Johnnyho Kleina“, novinářské ceny za přínos česko-německému porozumění. Od roku 2012 pořádá ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí České republiky konferenci pro německou menšinu, která se koná každé dva roky a je věnovaná dialogu mezi oběma národy. Dále je také místopředsedou Rady vlády pro národnostní menšiny a od roku 2011 členem rady Česko-německého diskusního fóra.

„Výjimečné úsilí Martina Dzingela, zejména jeho nadšení, s nímž se snaží o to, aby německý jazyk a německá kultura v České republice zůstaly zachovány i pro příští generace, mají ohromný význam pro česko-německé porozumění. Těší mě, že se prezident Spolkové republiky Německo rozhodl ocenit toto úsilí udělením Kříže za zásluhy“, uvedl při slavnostním předání na velvyslanectví německý velvyslanec v Praze Christoph Israng.

 

Na začátek stránky