Vítejte na stránkách Ministerstva zahraničí

Bilancování německého předsednictví v Radě EU: „Znovu silná Evropa. Společně.“

Brandenburger Tor

Illumination of the Brandenburg Gate, © Oellermann/Bundesregierung

04.01.2021 - Tisková zpráva

Praha 30. prosince 2020: Německo předá 31. prosince předsednickou pozici v Radě Evropské unie Portugalsku. Půlrok pod německou taktovkou byl začátkem tzv. trojpředsednictví, jehož  součástí jsou ještě navazující předsednictví Portugalska a Slovinska a které tak potrvá do 31. prosince 2021. Proto Německo po dobu těchto 18 měsíců s oběma partnery velice úzce spolupracuje.

Spolková republika své předsednictví zahájila v neočekávaných podmínkách. Veškerá pozornost se soustředila na pandemii nemoci covid-19 a její zdravotní, ekonomické i sociální dopady na celou Evropu. Boj s pandemií proto zásadním způsobem ovlivnil celé předsednictví. K jeho dalším důležitým tématům pak patřily rozpočet EU, principy právního státu a ochrana klimatu.

V průběhu politicky nabitého pololetí německé předsednictví Evropskou unii uvnitř i navenek posílilo. Unie po dlouhých jednáních schválila víceletý finanční rámec i prostředky na obnovu, které mají přispět ke zotavení EU z koronavirové pandemie. Rychlou pomoc občanům by měl zajistit fond obnovy „Next Generation EU“ jakožto nový nástroj o objemu 750 miliard eur a také nový víceletý finanční rámec EU obsahuje dodatečné prostředky pro oblasti zdravotnictví, ochrany klimatu, digitalizace nebo výměn mládeže.

Německo se zasazuje o Evropskou unii, která bude posilovat svou akceschopnost a tvůrčí sílu v oblastech, jako je bezpečnost, technologie a digitalizace nebo obchodní a měnová politika. Proto spolková vláda iniciovala vznik tzv. Strategického kompasu, při jehož přípravě členské státy EU na základě společné analýzy hrozeb cíleně diskutují o otázkách bezpečnosti a obrany.

V prosinci bylo dosaženo shody ohledně cíle snížit emise CO2 do roku 2030 o minimálně 55 %. Do roku 2050 by se z Evropy měl stát klimaticky neutrální kontinent. Před koncem roku se také podařilo zajistit souhlas všech států EU s dohodou o brexitu.

Stejně jako každý německý zastupitelský úřad v zemích EU se snažilo i velvyslanectví v Praze předsednictví v Radě EU aktivně propagovat, což v podmínkách koronavirové pandemie představovalo nebývalou výzvu. „Právě v této mimořádné době je předním cílem německého předsednictví, aby členské státy společně dosahovaly dobrých společných výsledků ve prospěch EU a jejích členů,“ uvedl v této souvislosti velvyslanec SRN v Praze, Dr. Christoph Israng.

Na začátek předsednictví velvyslanectví společně s ministerstvem pro evropské záležitosti Svobodného státu Sasko uspořádalo v Senátu Parlamentu České republiky koncert s mottem „Óda na svobodu“.

K nejvýznamnějším akcím v rámci předsednictví patřila online setkání velvyslanců zemí EU s českým premiérem Andrejem Babišem, ministrem zahraničí Tomášem Petříčkem a předsedou České pirátské strany Ivanem Bartošem.

Začátkem října velvyslanectví uspořádalo videokonferenci, které se zúčastnili šéfové významných firem působících v České republice a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček.

Kromě toho se k tématu německého předsednictví v Radě EU uskutečnila řada online diskuzí se studenty a pedagogy Univerzity Karlovy i dalších českých univerzit a také virtuální setkání s žáky dvou pražských gymnázií.

V oblasti vědy velvyslanectví v září společně s českým ministerstvem zahraničí, nizozemským velvyslanectvím, Centrem pro přenos poznatků a technologií Univerzity Karlovy a platformou Transfera.cz a uspořádalo konferenci o vědeckém transferu v oblasti biomedicíny a life sciences.

 

Na začátek stránky