Vítejte na stránkách Ministerstva zahraničí

Pravidla pro vstup do Německa

Článek

V Německu platí omezení vstupu pro cesty z mnoha zemí. Tato omezení vydává Spolkové ministerstvo vnitra, proto se prosím informujte na jeho stránkách, jaká pravidla platí konkrétně pro zemi, ze které do Německa cestujete.


Obecně je vstup možný:

 • z členských států EU;
 • ze států přidružených k schengenskému prostoru (Island, Norsko, Švýcarsko a Lichtenštejnsko);
 • z dalších zemí, z nichž je přicestování možné na základě vyhodnocení epidemiologické situace vydané EU.

Vstup z ostatních zemí je možný pouze ve výjimečných případech. Předpokladem je, aby se jednalo o nezbytně nutnou cestu.

O dopadech, které má označení za rizikovou oblast, vysoce rizikovou oblast nebo oblast s mimořádně nakažlivou variantou viru na cestování, informuje spolkové ministerstvo zahraničí na své internetové stránce: omezení cestování a pravidla karantény v Německu.

Aktuální informace o pravidlech pro vstup do Německa naleznete na stránkách spolkového ministerstva vnitra, spolkového ministerstva zdravotnictví a spolkové policie.

Na webové stránce „Re-open EU informuje Evropská komise průběžně o pravidlech pro cestování do všech členských zemí v souvislosti s koronavirem, mimo jiné o jednotlivých dopravních prostředcích, cestovních omezeních a pravidlech pro ochranu veřejného zdraví, jako jsou povinnost dodržovat bezpečné rozestupy nebo nosit roušky.

S platností od půlnoci 14. 2. 2021 rozhodla německá spolková vláda s cílem zamezit zavlečení mutací koronaviru o zákazu cest a přepravy cestujících z oblastí s mimořádně nakažlivou variantou viru do Německa. Pro Českou republiku tento zákaz platil od 14. 2. do 27. 3. 2021. Výjimku z tohoto zákazu cestování a přepravy cestujících mají pouze tyto osoby:

 • občané Spolkové republiky Německo,
 • nejbližší rodinní příslušníci německých občanů, kteří cestují s nimi. Nejbližšími rodinnými příslušníky se rozumí manželé, registrovaní partneři, nezletilé děti a rodiče nezletilých dětí,
 • občané členských států EU či Švýcarska, Norska, Lichtenštejnska a Islandu s trvalým bydlištěm v Německu,
 • občané třetích států s trvalým bydlištěm a povolením k pobytu v Německu,
 • osoby, které v Německu jen přestupují v rámci tranzitního prostoru mezinárodního letiště, aniž by vstoupily na území Německa. Tato výjimka se nevztahuje na cestující, kteří přistanou na německém letišti za účelem přestupu na navazující let v rámci schengenského prostoru,
 • pracovníci v dopravě,
 • pracovníci ve zdravotnictví,
 • zaměstnanci, kteří jsou nezbytně nutní pro zachování funkčnosti německých podniků, s příslušným potvrzením,
 • sezónní pracovníci,
 • osoby cestující z naléhavých humanitárních důvodů,
 • osoby zastupující Mezinárodní agenturu pro atomovou energii, Organizaci spojených národů či její odborné organizace.

Za naléhavé humanitární důvody se považuje zejména

 • cesta příbuzných prvního stupně (manželů, registrovaných partnerů, vlastních dětí či rodičů) z důvodu úmrtí v rodině,
 • cesta v souvislosti s narozením vlastního dítěte,
 • cesta dvou blízkých příbuzných s nezletilým dítětem v případě, že s ním nemohou cestovat osoby s právem péče o toto dítě,
 • cesta pacienta a jedné doprovázející osoby za účelem lékařského ošetření, pokud by jinak hrozilo vážné poškození zdraví (je nutné předložit lékařské potvrzení),
 • cesta z humanitárních důvodů v konkrétních případech ohrožení zdraví či života.

Při příjezdu do Německa je nutné věrohodně doložit konkrétní důvod, který danou osobu k cestě do Německa opravňuje.

Na začátek stránky