Vítejte na stránkách Ministerstva zahraničí

Obecné informace o povinné registraci příjezdu (digitální příjezdový formulář), výjimky (§ 3, 6 a násl. spolkového koronavirového nařízení)

Článek

Na webových stránkách spolkového ministerstva zdravotnictví jsou k dispozici obecné informace o digitální registraci příjezdu do země (digitální příjezdový formulář; „DEA“).

Vstup do země z rizikové oblasti nebo předchozí pobyt v rizikové oblasti je nutné úřadům nahlásit prostřednictvím digitální registrace příjezdu do země na adrese https://www.einreiseanmeldung.de. Před cestou z rizikové oblasti do Německa prostřednictvím dopravce musí daný dopravce vyřízení digitální registrace zkontrolovat. Potvrzení o registraci je nutné mít při vstupu do země u sebe a na vyžádání je předložit dopravci nebo orgánu pověřenému policejní kontrolou na hranicích. Pokud nebylo ve výjimečném případě možné digitální registraci provést, musí být provedena náhradní registrace písemnou formou.

§ 6 spolkového koronavirového nařízení definuje četné výjimky z registrační povinnosti, mj.:

  1. osoby, které rizikovou oblastí pouze projely bez zastávky,
  2. osoby, které do Německa vstupují pouze za účelem tranzitu a zemi nejrychlejší cestou opět opustí,
  3. při dodržení přiměřených ochranných a hygienických opatření pracovníci přeshraniční dopravy,
  4. osoby, které se do Německa jako členové oficiální delegace vracejí přes vládní terminál letiště Berlín-Braniborsko nebo přes letiště Kolín/Bonn a které v rizikové oblasti pobývaly méně než 72 hodin,
  5. osoby, které jsou převáženy do Německa z důvodu léčení infekce koronavirem SARS-Cov-2, protože vyžadují lůžkovou péči, která nemůže být v zahraničí zajištěna,
  6. osoby, které v rizikové oblasti pobývaly v rámci příhraničního styku méně než 24 hodin, nebo které do Německa vstupují na dobu kratší než 24 hodin,
  7. přeshraniční pracovníci, kteří pracují v Německu nebo zahraničí,
  8. v případě pobytu méně než 72 hodin v Německu nebo v rizikové oblasti z důvodu návštěvy příbuzných prvního stupně (rodiče, děti), manžela/manželky nežijícího/nežijící ve stejné domácnosti, životního partnera/partnerky nebo na základě sdíleného práva styku či péče o děti, nebo vysoce postavení příslušníci diplomatických a konzulárních služeb, zastupitelstev a vlád,

a další.

Velká část těchto výjimek neplatí pro cestující z oblastí s mimořádně nakažlivou variantou viru.

Pokud z technických důvodů (např. z důvodu nedostatečného technického vybavení nebo technických problému webové stránky) nelze vyplnit digitální příjezdový formulář online, musíte vyplnit náhradní prohlášení v papírové podobě.

Podklady v českém jazyce zde:

Nahradní prohlášení - formulář PDF / 295 KB

Pravidla pro cestující

Pravidla pro cestující - obecné informace PDF / 655 KB

Další jazykové verze najdete na příslušné webové stránce spolkového ministerstva zdravotnictví.Na začátek stránky