Vítejte na stránkách Ministerstva zahraničí

Co musím splnit při cestě do Německa?

Článek

Pro osoby, které v posledních 10 dnech před vstupem do Německa pobývaly v České republice, platí povinná registrace příjezdu, předložení negativního testu, průkazu o prodělaném onemocnění nebo očkování a karanténa.

S platností od 2. 5. 2021 zařadila Spolková republika Německo celou Českou republiku do kategorie „riziková oblast“.

Pro osoby, které v posledních 10 dnech před vstupem do Německa pobývaly v České republice, platí povinná registrace příjezdu, předložení negativního testu, průkazu o prodělaném onemocnění nebo očkování a karanténa.

Hodnocení oblastí jako rizikové, vysoce rizikové a oblasti s mimořádně nakažlivou variantou viru i nadále zveřejňuje a pravidelně aktualizuje Institut Roberta Kocha.

  1. Ověřte si, zda se na vás vztahuje některá z výjimek z povinné registrace příjezdu.
  2. Ověřte si, zda se na vás vztahuje některá z výjimek z povinnosti předložit negativní test, průkaz o prodělaném onemocnění nebo očkování podle koronavirového nařízení.
  3. Po pobytu v oblasti s obzvláště nakažlivou variantou viru si ověřte, zda se na vás vztahuje zákaz cest a přepravy cestujících.
  4. Ověřte si, jaká pravidla karantény podle spolkového koronavirového nařízení platí v cíli vaší cesty.
  5. Pokud plánujete po svém pobytu v Německu návrat do České republiky, ověřte si, jaká pravidla platí pro vstup do České republiky a zda jste při návratu do země osvobozen(a) od povinnosti vyplnit příjezdový formulář, předložit negativní test a absolvovat karanténu.

Nad rámec obecných informací uvedených na těchto internetových stránkách neposkytuje velvyslanectví individuální poradenství týkající se vstupu do Německa a pobytu na jeho území.

Informace o tom, zda pro konkrétní účel vaší cesty platí výjimka z povinné registrace příjezdu a předložení negativního výsledku testu, naleznete ve spolkovém koronavirovém nařízení. Informace o tom, zda v Německu platí povinnost karantény, naleznete v příslušném nařízení o karanténě dané spolkové země, případně se obrat´te na hygienickou stanici (Gesundheitsamt) v místě plánovaného pobytu.

Německé ministerstvo zahraničí informuje na svých webových stránkách také o omezeních příjezdu a předpisech týkajících se karantény v Německu.


Na začátek stránky