Vítejte na stránkách Ministerstva zahraničí

Příjezd z rizikových oblastí

Článek

Česká republika zařazena do kategorie rizikových oblastí ke dni 2. 5. 2021.

1. Registrace příjezdu

Na webových stránkách spolkového ministerstva zdravotnictví jsou k dispozici obecné informace o digitální registraci příjezdu do země (digitální příjezdový formulář; „DEA“).

Vstup do země z rizikové oblasti nebo předchozí pobyt v rizikové oblasti je nutné úřadům nahlásit prostřednictvím digitální registrace příjezdu do země na adrese https://www.einreiseanmeldung.de.

Před cestou z rizikové oblasti do Německa prostřednictvím dopravce musí daný dopravce vyřízení digitální registrace (příjezdový formulář) zkontrolovat. Potvrzení o registraci je nutné mít při vstupu do země u sebe a na vyžádání je předložit dopravci nebo orgánu pověřenému policejní kontrolou na hranicích. Pokud nebylo ve výjimečném případě možné digitální registraci provést, musí být provedena náhradní registrace písemnou formou.

Výjimku z registrační povinnosti mají mimo jiné:

  1. osoby, které rizikovou oblastí pouze projely bez zastávky,
  2. osoby, které do Německa vstupují pouze za účelem tranzitu a zemi nejrychlejší cestou opět opustí,
  3. při dodržení přiměřených ochranných a hygienických opatření pracovníci přeshraniční dopravy,
  4. osoby, které se do Německa jako členové oficiální delegace vracejí přes vládní terminál letiště Berlín-Braniborsko nebo přes letiště Kolín/Bonn a které v rizikové oblasti pobývaly méně než 72 hodin,
  5. osoby, které jsou převáženy do Německa z důvodu léčení infekce koronavirem SARS-Cov-2, protože vyžadují lůžkovou péči, která nemůže být v zahraničí zajištěna,
  6. osoby, které v rizikové oblasti pobývaly v rámci příhraničního styku méně než 24 hodin, nebo které do Německa vstupují na dobu kratší než 24 hodin,
  7. přeshraniční pracovníci, kteří pracují v Německu nebo zahraničí,
  8. v případě pobytu méně než 72 hodin v Německu nebo v rizikové oblasti z důvodu návštěvy příbuzných prvního stupně (rodiče, děti), manžela/manželky nežijícího/nežijící ve stejné domácnosti, životního partnera/partnerky nebo na základě sdíleného práva styku či péče o děti, nebo vysoce postavení příslušníci diplomatických a konzulárních služeb, zastupitelstev a vlád,

a další.

2. Povinnost testu a jeho doložení

Osoby, které přijíždějí do Německa a pobývaly v posledních 10 dnech v rizikové oblasti, která není v kategorii „vysoce riziková oblast“ nebo „oblast s mimořádně nakažlivou variantou viru“, musí nejpozději 48 hodin po příjezdu získat potvrzení o tom, že nejsou infikovány koronavirem SARS-CoV-2, a toto potvrzení na žádost příslušného orgánu předložit.

Výjimky z povinnosti testu a jeho doložení v případě příjezdu z „normální“ rizikové oblasti:

  • osoby, pro které platí výjimka z povinnosti registrace příjezdu (vyplnění příjezdového formuláře).

3. Povinná karanténa podle karanténních nařízení jednotlivých spolkových zemí

Podle § 4 spolkového koronavirového nařízení musí osoby, které přijely do Německa a které se zdržely v posledních 10 dnech před příjezdem v rizikové oblasti, neprodleně nastoupit do karantény po dobu 10 dní. Pro osoby, které jsou očkovány, prodělaly onemocnění covid-19 nebo doloží test, končí karanténa v okamžiku doložení uvedené skutečnosti příslušnému orgánu.

Výjimky platí pouze pro osoby, pro které platí i výjimka z povinnosti registrace příjezdu (vyplnění příjezdového formuláře).


Na začátek stránky