Vítejte na stránkách Ministerstva zahraničí

Aktuální informace

Článek

Aktualizováno: 23. 12. 2021
Německo považuje Českou republiku od 14. 11. 2021 za oblast s vysokým výskytem nákazy covid-19.

Aktualizováno: 23. 12. 2021

Německo považuje Českou republiku od 14. 11. 2021 za oblast s vysokým výskytem nákazy covid-19.

Cestující, kteří v posledních 10 dnech nepobývali v oblastech s mimořádně nakažlivou variantou viru, ale pouze v České republice či jiné oblasti s vysokým výskytem:

  • se musí před příjezdem do Německa registrovat na adrese www.einreiseanmeldung.de a potvrzení o registraci mít při vstupu do země u sebe;
  • mohou, pokud se jedná o osoby starší 6 let, do Německa vstoupit pouze s příslušným potvrzením;
  • musí v zásadě na 10 dní do karantény.

Informace o výjimkách z povinné registrace příjezdu naleznete na stránkách Spolkového ministerstva zdravotnictví. Od této povinnosti jsou osvobozeny mj. osoby, které Německem pouze projíždějí (tranzitní pozemní a letecká doprava), osoby přijíždějící na jeden den nebo na krátkou návštěvu blízkých příbuzných, zaměstnanci v oblasti mezinárodní dopravy a přepravy zboží a přeshraniční pracovníci (pendleři). Informace o požadovaných potvrzeních ohledně nemoci covid-19 naleznete rovněž na .

Osoby starší 6 let potřebují pro cestu do Německa potvrzení o negativním testu, prodělání nemoci nebo očkování. Negativní test (antigenní i PCR) nesmí být v době vstupu do země starší než 48 hodin.

Pokud přijíždíte z oblasti s mimořádně nakažlivou variantou viru nebo jste v takové oblasti pobývali, je nutné předložit negativní PCR test (antigenní test ani potvrzení o prodělání onemocnění covid-19 nebo o očkování v takovém případě nestačí). PCR test přitom nesmí být starší než 48 hodin.

V případě cest z oblasti s vysokým výskytem je nutné potvrzení o negativním testu, prodělání nemoci nebo očkování předložit přepravní společnosti při vstupu do Německa; v případě letecké dopravy se potvrzení předkládá před odletem. To platí i pro tranzitní leteckou dopravu s mezipřistáním na německých letištích. Předložit potvrzení i během jízdy je možné pouze v rámci přeshraniční železniční dopravy a plaveb na krátkou vzdálenost. Při cestách z oblastí s mimořádně nakažlivou variantou viru je nutné předložit negativní PCR test. Potvrzení je při příjezdu na vyžádání nutné předložit také německým pohraničním orgánům.

Výjimka z povinnosti předložit potvrzení platí pouze pro zaměstnance v oblasti mezinárodní dopravy a přepravy zboží a pro osoby cestující na jeden den. Tato výjimka se tedy vztahuje i na cestující v tranzitní pozemní dopravě, pokud tranzit trvá méně než 24 hodin.

Pendleři, kteří nemají potvrzení o očkování nebo prodělání nemoci, potřebují negativní test pouze dvakrát týdně.

Informace o testovacích místech v České republice naleznete zde.

Informace o pravidlech pro karanténu naleznete také na stránkách Spolkového ministerstva zdravotnictví.

Pokud potvrzení o prodělání nemoci nebo očkování zanesete do registračního systému (www.einreiseanmeldung.de) již před příjezdem do země, není karanténa nutná. Pokud tak neučiníte, lze karanténu ukončit až na základě testu provedeného nejdříve 5 dní po vstupu do země. Pro děti, které ještě nedovršily 6. rok věku, karanténa končí automaticky pět dní po vstupu do země.

Výjimky z povinné karantény platí mj. pro cestující v tranzitní dopravě (vztahuje se na pozemní a leteckou dopravu), pobyty v rámci jednoho dne, krátké návštěvy blízkých příbuzných a pro pendlery, kteří musí hranice překračovat pravidelně za účelem výkonu povolání, praktického vzdělávání nebo studia, ale kteří se alespoň jednou týdně vrací do místa svého bydliště.

Od 1. 8. 2021 platí v Německu nové spolkové koronavirové nařízení (Corona-Einreiseverordnung). Toto nařízení upravuje jednotně a pro celé Německo povinnou registraci příjezdu, karanténu a povinnost testu a jeho doložení, jakož i zákaz přepravy cestujících z oblastí s mimořádně nakažlivou variantou viru do Německa.Na začátek stránky